Galah Jidar

Created by DPE, Copyright IRIS 2009

 

Ampir di sakabéh wewengkon lemah cai kaulinan tradisional Galah Jidar bisa dipanggihan kalawan istilah wewengkon séwang-séwangan. Kaulinan ieu bisa dipigawé ku dua urang atawa leuwih. Tapi pang mindeng kaulinan dipigawé sacara beregu atawa ngagrup. Saban regu atawa grup diwangun ku 3 nepi ka bisa ngahontal welasan urang. Inti kaulinanana nyaéta ngaliwatan catang (gurat) anu jadi jarak pikeun diléngkahan kalawan jumlah léngkah sakamapuhna.

Read the rest of this entry

Galah Ulung siloka tina Sabilulungan

Galah Ulung
 
Galah Ulung / Galah Asin kaasup salah sahiji kaulinan tradisional Indonésia anu ogé dipaénkeun di nagara séjén. Di Indonésia sorangan kaulinan ngabogaan ngaran pangsoranganna disaban wewengkon, tapi tetep dina aturan sarta cara ulin anu sarua.
Di sababaraha wewengkon kaulinan ieu disebut ogé : Galasin, Galah Asin (Jawa Barat), Gobak Sodor, Sodoran (Jawa tengah), Main Asing (Makasar), Galah Panjang (Kepulauan Riau), Cak Bur / Main Belon (Riau Daratan), Galah (Kepulauan Natuna), Hadangan (Jakarta), jeung réa-réa deui. Saurang pamaén ngalalakon minangka peluncur (kaptén). Kecap Gobak Sodor boa-boa nyokot tina basa Inggris “Go back to the door”.

Read the rest of this entry

Pilihan Kecap jeung Istilah dina Basa Sunda

1. Pilihan Kecap

 a. Watesan Kandaga Kecap

Pilihan kecap atawa diksi mangrupa cara-cara milih kecap atawakandaga kecap pikeun dipake dina komunikasi. Pilihan kecap gede gunana sangkan kecap-kecap anu dipake teh luyu jung kabutuh nepi ka henteu matak nimbulkeun pacengkadan / salah paham.

Istilah kandaga kecap, kabeungharan kecap, kajembaran kecap (kosa kata; vocabulary) asalna tina basa Yunani léxikon, hartina “kecap‟ kandaga kecap atawa léksikon bisa dihartikeun:
(1) sajumlahing kecap anu aya dina hiji basa;
(2) kecap-kecap anu geus dipikanyaho tur diparaké ku jalma atawa sabubuhan jalma di hiji basa;
(3) sajumlahing morfém bébas anu aya dina hiji basa;
(4) istilah : kecap-kecap anu dipaké dina élmu pangaweruh;
(5) kamus : daptar sapuratina kecap nu disusundilengkepan ku wangenan atawa katerangan. Read the rest of this entry

Mimi Rasinah – Maéstro Tari Topéng

Mimi Rasinah

Mimi RasinahMimi Rasinah nyaéta saurang Penari Topeng Indramayu kahot. Komo, ngaranna ogé geus asup kana kategori maéstro. Ieu wanoja geus némbongkeun dedikasi anu sakitu luhurna kana kasenian tradisional khususna Tari Topeng ti Indramayu.

Anjeuna lain ngan saukur nari ku topéng anu sok gunta-ganti dina rarayna, namung anjeuna ogé nyebarkeun inspirasi ka batur pikeun mitresna tur ngamumulé Tari Topeng Indramayu.

 

Read the rest of this entry

Kang Ibing – Budayawan Pituin Sunda

Kang Ibing Budayawan Sunda

Kang Ibing jeung Ny. NiekeKang Ibing nyaéta salah saurang seniman pituin Sunda anu ngaranna ngalégénda nepi ka kiwari. Seniman sarwa/sagala bisa anu ngaran aslina Raden Aang Kusumayatna Kusumadinata ieu lahir di Sumedang dina tanggal 20 Juni 1946 ti pasangan Raden Suyatna Kusumahdinata sarta Raden Kusdiyah. Anjeuna mangrupakeun carogé ti Ny. Nieke sarta bapa tilu urang anak anu ngaranna Kusmadika, Kusmandana sarta Diane.

Read the rest of this entry

Proklamasi Kamerdékaan Indonésia

Proklamasi 17 Agustus 45

Sajarah Proklamasi Kamerdekaan Indonesia

Obah Basa : Andi Rustandi Sunarya
Dicutat tina Wikipedia Indonesia : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi Kamerdékaan Republik Indonésia dina poé Juma’ah, tanggal 17 Agustus 1945 taun Masehi, atawa tanggal 17 Agustus 2605 nurutkeun taun Jepang sarta tanggal 8 Ramadan 1364 nurutkeun Kalender Hijriyah, anu dibacakeun ku Ir. Soekarno kalawan diréndéngan ku Drs. Mohammad Hatta anu tempatna di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat.

  Read the rest of this entry

Mang Koko Budayawan Sunda

Mang Koko
 
SASTRAWAN JEUNG MAESTRO KARAWITAN SUNDA
 

Mang Koko mangrupakeun saurang seniman Sunda, panyipta kawih-kawih Sunda. Dilahirkeun di Indihiang, Tasikmalaya dina 10 April 1917 kalawan ngaran Koko Koswara. Bapana Ibrahim landianana Sumarta, masih turunan Sultan Banten (Sultan Hasanuddin). Anjeunna meunang atikan di HIS (1932), MULO Pasundan (1935). Digawé saprak taun 1937 anu runtuyanana di : Balé Pamulang Pasundan, Paguyuban Pasundan, De Javasche Bank; Surat Kabar Harian Cahaya, Harian Suara Merdeka, Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Barat, guru anu saterusna jadi Direktur Konservatori Karawitan Bandung (1961-1973); Dosen Luar Biasa di Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Bandung (kiwari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung). Anjeunna pupus di Bandung, 4 Oktober 1985 dina yuswa 68 taun.

Read the rest of this entry

Ngeunaan Halal Bihalal

halal bihalal

Obah Basa : Andi Rustandi Sunarya
Dicutat tina sababaraha pedaran

Dina tasma Islam, halal bihalal boga tujuan pikeun ngahormatan sasama manusa dina cangkang silaturahmi. Halal bihalal ditempo ti sisi silaturahmi bisa jadi perantara pikeun memperluas rezeki sarta manjangkeun umur, sakumaha katerangan hiji hadis ti Abu Hurairah ra, manéhna ngomong yén Rasulullah SAW kungsi ngadawuh: “Sing saha anu hayang diluaskan rezekinya sarta dipanjangkan umurna, hendaklah manéhna bersilaturahmi”

Read the rest of this entry

Kecap Minal Aidin wal-Faidzin

minal-aidin-wal-faidzin

Obah Basa : Andi Rustandi Sunarya
Dicutat tina sababaraha pedaran

 

Minal Aidin wal-faizin nyaéta talari/tradisi anu ilahar diucapkeun / dikedalkeun sasama Muslim Indonésia, Malaysia , Singapura sarta Brunei mangsa ngarayakeun Idul Fitri, réngsé ngalakonan ibadah puasa dina bulan Ramadan.

Asal Kecap

Kedalan minal ‘aidin wal-faizin ieu nurutkeun saurang ajengan teu pisan-pisan dumasar ti generasi para sahabat atawa para ajengan sanggeusna (Salaf as-shaleh). Omongan ieu mimitina ti saurang penyair di mangsa Al-andalus, anu ngaranna Shafiyuddin Al-huli, sabot manéhna mawakeun syair anu konteksnya nyaritakeun dendang wanoja di poé raya / Lebaran.

Min, hartina : Kaasup
Al-aidin
, hartina : anu babalik
Wa
, hartina : Jeung
Al-faidzin
, hartina : Meunang

Kedalan ieu sacara harfiah ditarjamahkeun jadi “Ti (anu) balik sarta junun”, sacara umum ditarjamahkeun jadi, “Muga urang kabéh asup kana golongan maranéhanana anu balik (ka fitrah) sarta junun (dina latihan nahan diri)”.

Read the rest of this entry

Kalimah Lebaran ku Basa Sunda

Lebaran Andi.jpg

 

Manawi aya anu meryogikeun, mangga nyanggakeun.

  • Niti wanci nu mustari , ninggang mangsa nu sampurna , dina Boboran taun ieu.. hayu urang sami-sami ngaberesihkeun rereged ati tina khilaf sinareng dosa. Wilujeng Boboran Shiyam 1435 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.
  • Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, Wilujeng Boboran Shiyam 1435 H neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.
  • Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran……. tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri…. mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri. Wilujeng Boboran Shiyam 1435 H. Hapunten samudaya kalepatan.
  • Laligarna tarate dina talaga hate. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng Boboran Shiyam 1435 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. Read the rest of this entry
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.