Babagian tina Wangunan jeung Imah

Image

Sabahagian Ngaran dina Babagian Imah

Ayeuna urang pedar ngeunaan babagian tina Wangunan Imah di tatar Sunda.

Read the rest of this entry

Derenten jeung Sajarah Kebon Binatang Bandung

Image

Tempat pelesir di Bandung memang pohara loba jumlahna. Objek wisata alam sumebar di sabudeureun Dayeuh Bandung, puseur dayeuh tatar Parahyangan Jawa Barat. Di Bandung Dayeuh, Kebon Binatang Sato Bandung kaasup salah sahiji obyek wisata di Bandung anu sok mundel nu datang dina poé Sabtu – Minggu sarta poé peré. Nu datangna teu saukur urang Bandung waé tapi loba ogé anu ti luar Bandung kawas Garut, Tasikmalaya, Subang, Sumedang, Garut, sarta Purwakarta.

Kebon Binatang Bandung tempatna strategis alatan masih di tengah Dayeuh Bandung. Di sabudeuereun Kebon Sato Bandung, urang bisa sekalin nyimpang ka Institut Téknologi Bandung (ITB) di Jalan Ganesha 10 sarta Taman Ganesha anu ogé mangrupa taman konservasi manuk. Pikeun balanja, cukup muter babakan Siliwangi sarta urang geus nepi ka di Jalan Cihampelas. Loba distro pakéan jeung harga murah di ditu.

Read the rest of this entry

1.272 Babasan Paribasa Sunda

 1. Abang-abang lambé : Ukur ngagenahkeun batur wungkul.
 2. Abong létah teu tulangan : Ngomong henteu dipikir heula, tungtungna matak pikanyerieun batur.
 3. Adab lanyap : Jiga nu handap asor, daék ngahormat ka batur, tapi boga haté luhur, tungtungna sok ngunghak jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun.
 4. Adam lali tapél : Poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.
 5. Adat kakurung ku iga : Adat goréng nu hésé dileungitkeunana.
 6. Adéan ku kuda beureum : Beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakéan batur, atawa agul ku banda batur.
 7. Adigung adiguna : Géde hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana.
 8. Agul ku payung butut : Ngagulkeun luluhur sorangan,Jalma nu sok agul nyaritakeun yen manehna turunan menak baheula, sanajan ayeuna hirupna taya kaboga.
 9. Akal koja : Pinter dina kagoréngan atawa kajahatan.
 10. Aki aki tujuh mulud : Lalaki nu geus kolot pisan.
 11. Aku aku angga : Ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda ngaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan.
 12. Aku panggung : Daréhdéh jeung méré mawéh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste.
 13. Alak paul : Tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana.
 14. Alak – alak cumampaka : Resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya.
 15. Allah mah tara nanggeuy ti bongkokna : Allah moal mihak ka jalma nu boga dosa.
 16. Along – along bagja : Teu tulus meunang bagja.
 17. Alus laur hade omé :Tegep dedeg pangadegna.
 18. Alus panggung : alus laur hade omé : Tegep / hadé dedeg pangadegna.
 19. Ambek nyedek tanaga midek : Ari napsu pohara gédéna, ngan masih bisa mépér diri, rék ngalawan tapi henteu walakaya
 20. Ambek sadu santa budi : Saléh haté, lemes budi, sabar darana.
  Read the rest of this entry

Otto Iskandar Dinata – Si Jalak Harupat

Image

Raden Otto Iskandar Dinata lahir di Bojongsoang Kabupatén Bandung, Jawa Barat, 31 Maret 1897. Bapana Otto nyaéta turunan Ménak Sunda anu namina Nataatmadja. Otto mangrupakeun putra katilu ti salapan duduluran.

Otto ngaweruh atikan dasarna di Hollandsch-inlandsche School (HIS) Bandung, saterusna nuluykeun di Kweekschool Onderbouw (Sekolah Guru Bagian Pertama) Bandung, sarta di Hogere Kweekschool (Sekolah Guru Atas) di Purworejo, Jawa Tengah. Sanggeus réngsé sakola, Otto jadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dina bulan Juli 1920, Otto pindah ka Bandung sarta ngajar di HIS bersubsidi sarta paguyuban Perguruan Rakyat, tilu taun saterusna pindah ka Pekalongan.

Read the rest of this entry

Sajarah Ngaran Jalan di Kota Bandung

Peta Bandung 1928

Peta Bandung taun 1928

 

Kantos jalan-jalan di Kota Bandung? Ayeuna urang guar sajarah / cukang lantaran pangaranan Jalan di Dayeuh Bandung

 

Jalan Wastukancana Bandung

Jl. Wastukancana mindeng disingget jadi Wastu. Ngaran ieu dicokot ti ngaran saurang raja Pajajaran ngaranna Niskala Wastukancana. Dina mangsa perang Bubat, Wastukancana umurna kakara 9 taun. Sepuh sarta lanceuk Wastukancana, Prabu Linggabuana sarta Dyah Pitaloka, tiwas di medan Bubat. Wastukancana naék tahta mangsa umurna 23 taun. Anjeunna nyekel kaluuhan Pajajaran salila 103 taun 6 sasih sarta 15 poé.

Baheula ngaran jalan Wastukancana ieu téh Engelbert Van Bevervoordeweg. Wuih, rada lieur enya pikeun létah urang, Kaptén Engelbert van Bevervoorde nyaéta pelopor dunya penebangan militer Walanda. Anjeunna pupus taun 1918 sanggeus kapal Glenn Martin anu dikamudikeunana ragrag di Bandara Sukamiskin. Pikeun miéling kana jasana, pamaréntah Walanda nyieun patung dirina dina taun 1920. Patung kasebut disimpen di hiji péngkolan jalan anu ayeuna nyaéta Jalan Wastu Kencana. Sanggeus Indonésia merdika, patung kasebut dipindahkan ka Musieum Bronbeek di Arnhem, Walanda.

Read the rest of this entry

R.A.A. Martanagara (1845-1926)

Raden Aria Adipati Martanagara (Bupati Bandung 1893-1918)

Image

R.A.A. Martanagara

Kaping 27 Juni 1893, saurang Patih anu ngabogaan tugas di Afdeling Sukapura Kolot diangkat jadi Bupati Bandung anu kasapuluh, Raden Adipati Aria Martanagara. Anjeuna  ngagantikeun Bupati Bandung kasalapan, Raden Adipati Kusumadilaga, anu pupus dua bulan saméméhna. R.A.A. Martanagara, diangkat minangka Bupati Bandung, padahal anjeuna nyaéta ménak ti Sumedang ku alatan aya patalian jeung putra ti Bupati R.A. Kusumahdilaga anu harita alit kénéh, nembé lima taun, mangka diangkat ti ménak Sumedang. Ayana parobahan kalungguhan ku ménak ti tempat séjén, tétéla ngabalukarkeun konflik jeung pacéngkadan.

Read the rest of this entry

Wangunan jeung Pamakéanana

Image

Imah panggung / saung ranggon jaman baheula, kiwari geus langka

 

Wangunan Sunda nyaéta wangunan anu aya tur diaku salaku tempat cicing, usaha, tur pamaréntah di tatar Sunda. Cirina nyaéta konsép wangunan anu luyu jeung kaayaan alam jeung pangabutuh balaréa di tatar Sunda.

Read the rest of this entry

Sajarah Lapang Gasibu

Image

Lapang Gasibu

 

Lapang Gasibu nyaéta hiji ngaran lapang anu perenahna persis di peuntas Gedong Saté Bandung, Jawa Barat. Lapang ieu sabenerna henteu badag teuing, ngan leuwih badag saeutik dibandingkeun lapang maén bal. Lamun ditempo ti tata lokasi dayeuh, Lapang Gasibu mangrupa ahir ti jalan layang Pasteur – Cikapayang.

Posisi lapang ieu ogé nyambungkeun antara Gedong Saté jeung taman anu ngabentang nepi ka ka Kampus Universitas Padjajaran. Ku alatan éta, lapang ieu mindeng dijadikeun minangka tempat ngariung masarakat Dayeuh Bandung.


Gonta-ganti Ngaran

Saupama apal, dina buku anu dijudulan “Bandung: Kilas Peristiwa di Mata Filatelis, Sebuah Wisata Sejarah” karangan Sudarsono Katam Kartidiwirio, mangsa jaman Walanda, taneuh lapang éta ngaranna Wilhelmina Plein.
Dina taun 1950-an, lapang ieu ngaranna Lapang Diponegoro. Saterusna di taun 1955, lapang ieu robah ngaran jadi Lapang GASIBU anu mangrupa singketan tiGabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara”. Read the rest of this entry

Sajarah Gedong Saté

Image

Wangunan Gedong Saté mangsa Baheula

 

Gedong Saté Bandung ayeuna mangrupa tempat pamaréntahan Pemprov Jawa Barat anu perenahna di Jalan Diponegoro No. 22, Kalurahan Cihaurgeulis, Kacamatan Coblong. Lingkungan Gedong Saté nyaéta hiji wewengkon anu pohara boga sajarah anu luhung, alatan wangunan kuna ti mangsa Kolonial Hindia Walanda kacida lobana, kawas Musieum Géologi, Musieum Pos Indonésia, Gedong Dwiwarna, Imah Ancik sarta sajabana. Sacara Geografis Gedong Saté aya dina koordinat 107º37’07,9″ BT sarta 06º54’05,4″ LS, sarta sabudeureun gedong kiwari geus loba ngadeg wangunan kantor, pilemburan, sarta toko. Pikeun ngahontalna gampil pisan, sabab perenahna kaliwatan jalan raya, kanu nganjang ka Bandung bisangagunakeun tutumpakan pribadi roda 4 atawa 2, ogé naékan tutumpakan umum (Bis/Angkot) anu ngaliwatan wewengkon ieu relatif loba.

Read the rest of this entry

Sumur Bandung

Image

Sumur Bandung

 

Sumur Bandung nya éta sumur nu dijieun ti tilas nancebkeun tongkat R.A.A Wiranatakusumah. Nu ayana di beulah kidul Pendopo Dayeuh Bandung.

Teu loba nu apal, salasahiji tempat di tukangeun tempat parkir gedong patemoan Sumur Bandung nu ayana di beulah kulon Cikapundung aya sumur nu dingaranan Sumur Bandung. Wangunna sarua jeung sumur-sumur umumna, ngan sumur ieu leuwih dipikahormat dina ajén budaya jeung adat, sabab sumur ieu disebut kramat ku masarakat didinya. Di bagéan luhur sumur éta dibéré cungkup panutup jeung dikuriling ku ranté pawates. Dina salasahiji sisina aya prasasti nu tulisanna:
“Sumur Bandung Méré Karahayuan ka Rahayat Bandung
Sumur Bandung Méré Karahayuan ka Dayeuh Bandung
Sumur Bandung Kahayuning Dayeuh Bandung
Ayana di Gedung PLN Bandung”.

Bandung 25 Mei 1811
Raden Adipati Wiranata Kusumah II

Read the rest of this entry

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.