Konférénsi Asia Afrika taun 1955

Konferensi Asia Afrika

Konférénsi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingget Konférénsi Asia Afrika atawa KAA; sok disebut oge Konférénsi Bandung) nyaéta hiji konférénsi antara nagara Asia jeung Afrika, anu lolobana kakara miboga kamerdikaan. KAA diayakeun ku Indonesia, Myanmar (baheulana Birma), Sri Lanka (baheulana Ceylon), India jeung Pakistan, anu dikokolakeun ku Departemen Luar Negri Indonesia, Sunario. Rapat lumangsung antara 18 April-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia jeung Tujuan tina promosi gawé babarengan ékonomi jeung budaya Asia-Afrika jeung ngalawan kolonialisme atawa neocolonialism Amerika Serikat, Uni Soviet, atawa nagara imperialis séjénna.
Read the rest of this entry

Asep Sunandar Sunarya – Maestro Wayang Golek ti Majalaya

Asep Sunandar Sunarya

Asep Sunandar Sunarya

Maestro Wayang Golek ti Majalaya

Asep Sunandar Sunarya atawa mindeng digeroan Ki Asep Sunandar Sunarya (lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Séptember 1955), nyaéta saurang maestro wayang golek di Indonésia. Salaku dalang wayang golek Asep Sunandar Sunarya (di imahna dawam digeroan Abah, di udara minangka breaker ngagunakeun ngaran Eyang Abiyasa) konsisten dina widang garapanana, teu incah balilahan. Anjeuna ditakdirkeun pikeun jadi dalang ku dalang anu saéstuna, nyaéta Pangéran. Anjeuna ngahiji dina dunya wayang golek anu dilakonanana, ku kituna pangajén tur pangajén, alus ti tingkat lokal, propinsi, nasional, komo manca nagara ditarimana.

Saupama teu aya saurang Asep Sunandar Sunarya meureun Cepot moal sakakoncara kawas ayeuna. Alatan kamotékaran sarta inovasina, Anjeunna junun ngaronjatkeun deui darajat wayang golek anu dianggap seni kampungan ku sababaraha jalma. Nérékélna éta dipigawé kalawan nyiptakeun wayang Cepot anu bisa unggeuk, Buta utah emih, Arjuna kalawan pakakas panahna, Bima kalawan gadana kitu ogé kalawan pakéan wayangnya anu katémbong mentéréng / anggréng.
Materi sarta katenaran anjeunna meunang tina hasil bajoang taaya eureunna kalawan nyanghareupan sagala rupa dinamika kahirupan anu mindeng henteu atawa kurang nyugemakeun. Saméméh kabungah datang, tangtu katunggara nyampeurkeun, komo remen ogé bungah sarta tunggara ngahiji dina wengkuan panjang lalampahan saurang Asep.

Read the rest of this entry

Guru Qolbu Een Sukaesih – Anu Luhur Jasana dina Widang Pendidikan

Ibu Een Sukaesih

Guru Qolbu Een Sukaesih Anu Luhur Jasana dina Widang Pendidikan

“Saeutik waé cocoba di jero hirup ieu mindeng nyieun jalma gancang humandeuar / ngeluh. Namung, tingal waé Een Sukaesih anu meunang cocoba tutuluyan, namung teu kasampak aya kacapé dina rarayna.”

Panarima Liputan6 Award éta memang geus 32 taun nalangsara katarajang panyakit Rheumatoid arthritis (RA). Sarta panyakit éta ngabalukarkeun lumpuh salila 26 taun. Namung, anjeuna tetep sumanget pikeun mikeun anu pangalusna keur jalma loba. Read the rest of this entry

Buah Namnam

Tangkal Namnam

Tangkal Namnam


Obah Basa : Andi Rustandi Sunarya

Dicutat tina sababaraha Pedaran

Namnam atawa anjing-anjing atawa sawo pancukan nyaéta ngaran sajenis tangkal buah ti suku polong-polongan (Leguminosae landian Fabaceae). Tangkal anu buahna haseum ieu dipikawanoh ogé kalawan sababaraha ngaran séjén kawas namu-namu (Manado), namo-namo (Ternate), namet (Halmahera), namute, lamute, lamuta, klamute (sababaraha basa di Maluku tengah). Ogé puki anjing (Malaysia), pukih (Sunda.), kopi anjing (Sunda, Jawa), puci anggi (Bima), puti anjeng (Makasar).

Ngaran ilmiahna nyaéta Cynometra cauliflora, ngarujuk dina kembang sarta buahna anu mecenghul dina watang (cauliflory).

Read the rest of this entry

Galah Jidar

Created by DPE, Copyright IRIS 2009

 

Ampir di sakabéh wewengkon lemah cai kaulinan tradisional Galah Jidar bisa dipanggihan kalawan istilah wewengkon séwang-séwangan. Kaulinan ieu bisa dipigawé ku dua urang atawa leuwih. Tapi pang mindeng kaulinan dipigawé sacara beregu atawa ngagrup. Saban regu atawa grup diwangun ku 3 nepi ka bisa ngahontal welasan urang. Inti kaulinanana nyaéta ngaliwatan catang (gurat) anu jadi jarak pikeun diléngkahan kalawan jumlah léngkah sakamapuhna.

Read the rest of this entry

Galah Ulung siloka tina Sabilulungan

Galah Ulung
 
Galah Ulung / Galah Asin kaasup salah sahiji kaulinan tradisional Indonésia anu ogé dipaénkeun di nagara séjén. Di Indonésia sorangan kaulinan ngabogaan ngaran pangsoranganna disaban wewengkon, tapi tetep dina aturan sarta cara ulin anu sarua.
Di sababaraha wewengkon kaulinan ieu disebut ogé : Galasin, Galah Asin (Jawa Barat), Gobak Sodor, Sodoran (Jawa tengah), Main Asing (Makasar), Galah Panjang (Kepulauan Riau), Cak Bur / Main Belon (Riau Daratan), Galah (Kepulauan Natuna), Hadangan (Jakarta), jeung réa-réa deui. Saurang pamaén ngalalakon minangka peluncur (kaptén). Kecap Gobak Sodor boa-boa nyokot tina basa Inggris “Go back to the door”.

Read the rest of this entry

Pilihan Kecap jeung Istilah dina Basa Sunda

1. Pilihan Kecap

 a. Watesan Kandaga Kecap

Pilihan kecap atawa diksi mangrupa cara-cara milih kecap atawakandaga kecap pikeun dipake dina komunikasi. Pilihan kecap gede gunana sangkan kecap-kecap anu dipake teh luyu jung kabutuh nepi ka henteu matak nimbulkeun pacengkadan / salah paham.

Istilah kandaga kecap, kabeungharan kecap, kajembaran kecap (kosa kata; vocabulary) asalna tina basa Yunani léxikon, hartina “kecap‟ kandaga kecap atawa léksikon bisa dihartikeun:
(1) sajumlahing kecap anu aya dina hiji basa;
(2) kecap-kecap anu geus dipikanyaho tur diparaké ku jalma atawa sabubuhan jalma di hiji basa;
(3) sajumlahing morfém bébas anu aya dina hiji basa;
(4) istilah : kecap-kecap anu dipaké dina élmu pangaweruh;
(5) kamus : daptar sapuratina kecap nu disusundilengkepan ku wangenan atawa katerangan. Read the rest of this entry

Mimi Rasinah – Maéstro Tari Topéng

Mimi Rasinah

Mimi RasinahMimi Rasinah nyaéta saurang Penari Topeng Indramayu kahot. Komo, ngaranna ogé geus asup kana kategori maéstro. Ieu wanoja geus némbongkeun dedikasi anu sakitu luhurna kana kasenian tradisional khususna Tari Topeng ti Indramayu.

Anjeuna lain ngan saukur nari ku topéng anu sok gunta-ganti dina rarayna, namung anjeuna ogé nyebarkeun inspirasi ka batur pikeun mitresna tur ngamumulé Tari Topeng Indramayu.

 

Read the rest of this entry

Kang Ibing – Budayawan Pituin Sunda

Kang Ibing Budayawan Sunda

Kang Ibing jeung Ny. NiekeKang Ibing nyaéta salah saurang seniman pituin Sunda anu ngaranna ngalégénda nepi ka kiwari. Seniman sarwa/sagala bisa anu ngaran aslina Raden Aang Kusumayatna Kusumadinata ieu lahir di Sumedang dina tanggal 20 Juni 1946 ti pasangan Raden Suyatna Kusumahdinata sarta Raden Kusdiyah. Anjeuna mangrupakeun carogé ti Ny. Nieke sarta bapa tilu urang anak anu ngaranna Kusmadika, Kusmandana sarta Diane.

Read the rest of this entry

Proklamasi Kamerdékaan Indonésia

Proklamasi 17 Agustus 45

Sajarah Proklamasi Kamerdekaan Indonesia

Obah Basa : Andi Rustandi Sunarya
Dicutat tina Wikipedia Indonesia : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi Kamerdékaan Republik Indonésia dina poé Juma’ah, tanggal 17 Agustus 1945 taun Masehi, atawa tanggal 17 Agustus 2605 nurutkeun taun Jepang sarta tanggal 8 Ramadan 1364 nurutkeun Kalender Hijriyah, anu dibacakeun ku Ir. Soekarno kalawan diréndéngan ku Drs. Mohammad Hatta anu tempatna di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat.

  Read the rest of this entry

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.