Ngaran Anak Sasatoan

Ngaran Anak Sasatoan

Anak anjing = kirik/kicik
Anak bagong = begu
Anak bandeng = nanar
Anak banténg = bangkanang
Anak bangbung = kuuk
Anak bangkong = buruy, bancét
Anak belut = kuntit
Anak bogo = cingok
Anak boncél = bayong
Anak buhaya = bocokok
Anak deleg/gabus = boncél/ kocolan/kokocolan
Anak éntog = titit
Anak embé = cémé
Anak gajah = ménél
Anak hayam = ciak/pitik
Anak japati = piyik
Anak jelema = orok
Anak kancra = badal
Anak keuyeup = boncérét
Anak kuda = bélo
Anak kukupu = hileud
Anak kutu = kuar
Anak lancah = aom
Anak lauk = kebul/burayak
Anak lélé = nanahaon
Anak lubang = leungli
Anak maung = juag/aum
Anak meri = titit
Anak monyét = begog
Anak munding = énéng
Anak papatong = kini-kini
Anak reungit = utek-utek
Anak sapi = pedét
Anak ucing = bilatung

Pedaran : Kang Iing Firmansyah / Caraka Sundanologi

Advertisements

Posted on April 16, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: