Ngaran Kekembangan

Ngaran Kekembangan

Kembang awi = eumbreuk
Kembang bako = bosongot
Kembang bawang = ulated
Kembang bolang = ancal (bolang = sabangsa teleus jarah/liar nu jadina di nu bécék)
Kembang boléd = téla
Kembang cabé = bolotot
Kembang cau = jantung
Kembang cengék = péncéngés
Kembang eurih = ancul
Kembang gedang = ingwang
Kembang génjér = gélényé
Kembang hoé = bubuay
Kembang honjé = comrang
Kembang jaat = jalinger
Kembang jambé = mayang
Kembang jambu aér = lenyap
Kembang jambu batu = karuk
Kembang jarak = uing
Kembang jéngkol = mérékényényén
Kembang jeruk = angkruk/angkes
Kembang jotang = puntung
Kembang kadu = olohok
Kembang kalapa = suligar
Kembang kaso = curiwis
Kembang kawung = pengis
Kembang konéng = badul
Kembang kulur = pelepes
Kembang laja = jamotrot
Kembang leunca = pengit
Kembang limus = seleksek
Kembang lopang = cacas
Kembang muncang = rinduy
Kembang paré = ringsang
Kembang peuteuy = pendul
Kembang salak = sedek/gojod
Kembang sampeu = dingdet
Kembang taleus = ancal
Kembang tangkil = uceng
Kembang térong = moncorong
Kembang tiwu = badaus
Kembang waluh = aléwoh

Pedaran : Kang Iing Firmansyah / Caraka Sundanologi

Advertisements

Posted on April 16, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: