Obahna Suku / Gerak Kaki

Obahna Suku
Jéngké 
= ngangkatkeun keuneung nepi ka napak ku ramo suku.
Najong  = ngeunakeun (ramo) suku kalayan ngagentak kana barang, jsté.
Nalapung = nyépak (bal, jsté) ka luhur ku tonggong suku (sanggeus dialungkeun heula).
Nalipak = nyépak ku dampal suku.
Néjéh = nyépak ku suku tukang (kuda, kaldé, jsté).
Nincak = napakkeun dampal suku.
Nokér = ngésérkeun barang ku suku rada ka gigir atawa ka tukang.
Ngajejek = nincak barang ngagentak ku dampal suku.
Ngaréngkas = ngahalangan léngkah batur ku suku urang (sina labuh).
Nyépak = ngeunakeun suku kalawan maké tanaga kana barang (bal, jsté).

Pedaran : Kang Iing Firmansyah / Caraka Sundanologi

Advertisements

Posted on April 16, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: