Kecap Sesebutan Bilangan anu Dilarapkeun Kana Barang Tangu

Kecap Sesebutan Bilangan anu Dilarapkeun Kana Barang Tangu

Ambekan = Sademi
Awi = Sabebek, saleunjeur, sadapur
Bako = Salempeng
Bangsal = sacangi (sasiki)
Bawang = sasihung
Beas = sacanggeum
Bilik = sailah
Boéh = sarirang
Cai = sakeclak
Cangkir = satangkep
Cau = sasikat
Daun = saponggol, sakompét
Eurih = sajalon
Gula Kawung = sabebek, sagandu
Hayam = sajodo
Injuk = sakakab
Jahé = sarémpang
Jambe = samanggar
Japati = sajodo
Kalapa = sahulu, samanggar
Kaso = sadapur, saluwuk
Kertas = salambar
Konéng = sasolor
Munding = sarakit
Muncang = sadampa
Nangka = sacamplung
Pakéan = sapangadeg
Papan = salambar
Pare = saranggeuy
Peuteuy = sapapan, sahanggor, saémpong
Salak = samanggar
Samak = saheulay
Samping = sakodi
Sangu = sapiring, sabakut
Sawah = sakotak
Suluh = sahurun
Tambang/Tali = sabatekan
Uyah = sahuntu, sagandu, sabata.

Advertisements

Posted on April 17, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: