Ngaran – Ngaran Wangunan

imah panggung

Bagan = saung ranggon di laut, paranti pamayang ngala lauk (masangkeun sirib atawa jaring),   di Banten disebutna bagang.
Balandongan = adegan saheulaanan pikeun narima sémah; tenpat kamonésan di nu kariaan.
Balé = adegan wangunan.
Balé bandung = tempat ngabandugan paréntah raja.
Balé désa = kantor pamong désa.
Balé watangan = kantor pangadilan.
Bédéng = imah leutik atawa imah dipétak-pétak pikeun pagawé leutik upamana baé imah kontrakan.
Bédéng = tempat pabinihan karét, kopi. Entéh jsb.
Elos = adegan nu biasana tara dibilikan sabudeurna, paranti nyimpen bahan piimaheun.
Garduh = wawangunan leutik sisi jalantempat ngajaga kaamananatawa tempat pangreureuhan nu ngaronda.
Gosali = adegan tempat digawé panday (tukang nyieun parabot tina beusi).
Imah = wangunan tempat pamatuhan jalma.
Istal/gedogan = kandang kuda.
Jobong  = kamar atawa imah leutik nu némpél di imah batur.
Jongko/kios = adegan pikeun tempat dagang.
Karapyak = kandang munding atawa sapi.
Kobong = kamar leutik.
Langgar = adegan tempat salat atawa diajar ngaji (di pakampungan).
Leuit = wangunan paranti nyimpen paré.
Lio = adegan paranti nyieun kenténg atawa bata.
Masigit = adegan gedé paranti salat.
Masjid = adegan gedé paranti salat.
Masjid jami = masigit nu teu sabaraha gedéna, nu aya di unggal tempat, paranti salat (jumaahan).
Pagupon = kandang japati.
Paranjé = kandang hayam.
Ranggon = saung nu luhur pisan kolongna; saung nu aya di luhur kai paranti ngintip sato.
Saung = adegan leutik di kebon, di huma, atawa di sawah, paranti reureuh patani.
Saung lisung  = saung paranti nyimpen lisung atawa paranti nutu.
Sorondoy = wangunan leutik nu ditémpélkeun ka imah dipaké nyimpen kai, parabot paranti nyawah jsté.
Tajug = masjid leutik di pakampungan.

Pedaran : Kang Iing Firmansyah / Caraka Sundanologi
Dicutat tina : PEPERENIAN

Posted on April 18, 2013, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: