Ngaran Patukangan

Ngaran Patukangan

ANJUN =  tukang nyieun parabot tina taneuh
BUJANGGA = tukang nyieun/nulis carita
CANDOLI = tukang ngajaga pabéasan di nu kariaan (biasana awéwé)
GENDING = tukang nyieun parabot tina kuningan
KABAYAN  = tukang dititah ka ditu ka dieu
KAJINEMAN = 1) mandor sakitan, 2) tukang ngajaga jinem (nu dihukum)
KAMASAN = tukang nyieun parabot tina emas atawa pérak
KEBOJENGKENG = tukang ngagusur padati
KULAÉR = kusir anu tumpakna dina kuda karéta pangagung
KUNCÉN = tukang ngurus kuburan
LEGIG = tukang ngasruk dina pamoroan
MALIM = tukang nalukkeun sasatoan
MARANGGI = tukang nyieun landéan jeung sarangka keris
MEREBOT = tukang nakol bedug
SARAWÉDI = tukang ngagosok permata
PAKACAR = bujang, juru ladén
PALATUK = iber anu tumpak kuda saheulaeun pangagung
PALÉDANG = tukang nyieun parabot tina tambaga
PALIKA = tukang teuleum (ngala lauk)
PAMATANG = tukang moro nu sok ngagunakeun tumbak
PAMAYANG = tukang ngala lauk di laut
PANDAY = tukang nyieun parabot tina beusi
PANINGGARAN = tukang moro
SARATI = tukang ngusir gajah

Pedaran : Kang Iing Firmansyah / Caraka Sundanologi

Advertisements

Posted on April 18, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: