Ngaran Rupa – Rupa Diuk

Rupa – Rupa Diuk

Andegléng = diuk ajeg tumaninah dina korsi.
Andéprok = émok rékép.
Anjeucleu = diuk ngeunah-ngeunah di tempat nu rada luhur.
Campego = cingogo kawas aya nu didagoan.
Candeluk = diuk sabaraha lila kawas aya nu didagoan.
Cangogo/cingogo = nagog, peta saperti nu keur bubuang.
Émok  = diuk awéwé, sukuna duanana ditikelkeun semu ka gigir ditindihan ku dua pingping.
Émok cabok = émok nu pingpingna dipatumpangkeun.
Nagog = cingogo.
Nanggeuy gado = diuk biasa ngan leungeun sabeulah dipaké nanggeuy gado; diuk naggeuy gado biasana keur ngalamun atawa baringung pipikiran.
Ngabaheuhay = diuk nyanghunjar bari suku direnggangkeun, biasana lantaran capé.
Ngabebengkong = diuk rada lila semu bengkung, bari nganggur.
Ngalageday/ngalegeday = diuk nyangsaya (biasana dina korsi males, jsté).
Nyanghunjar = diuk bari ngalinjorkeun suku sabeulah.
Nyanghunjar lambar = diuk bari ngalinjorkeun suku duanana.
Nyangsaya = diuk bari nyarandékeun awak kana tempat nu disarandéan.
Sidéngdang = diuk bari suku duanana dirumbaykeun (biasana diuk di imah panggung nu aya kolongan).
Ucang-ucangan = diuk bari sukuna duanana diayun-ayun.
Ucanganggé
= diuk bari sukuna diayun-ayun bari didiukan budak (sarupa kaulinan).
Sideuha = diuk émok atawa sila bari leungeun sabeulah dipaké nulak/nunjel awak.
Sila = diuk bari nikelkeun suku duananahandapeun pingping nu didéngkakkeun.
Sila andekak  = sila semu rubak, biasana bari nyanghareupan kadaharan.
Sila ipis = sila rubak, tuur anggang pisan tepi ka jébrag.
Sila mando = sila bari leungeun duanana aya diantara dua suku nu ditumpangkeun, awak biasana semu doyong ka hareup.
Sila tumpang = sila bari dampal suku duanana numpang dina ping[ing kénca katuhu.
Sila tutug  = suku nu sabeulah sila, sedeng nu sabeulah deui ditutugkeun.

Dicutat tina PEPERENIAN

Advertisements

Posted on April 18, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: