Wanci – Waktu dina Istilah Sunda

Image

Wanci – Waktu dina Istilah Sunda

JAM 01           —–> WANCI TUMORÉK
JAM 02           —–> WANCI JANARI GEDÉ
JAM 03           —–> WANCI JANARI LEUTIK
JAM 04           —–> WANCI KONGKORONGOK HAYAM
JAM 05           —–> WANCI BALÉBAT
JAM 06           —–> WANCI CARANGCANG TIHANG
JAM 07           —–> WANCI MELETÉK PANON POÉ
JAM 08           —–> WANCI NGALULUH TANEUH
JAM 09           —–> WANCI HANEUT MOYAN
JAM 10           —–> WANCI RUMANGSANG
JAM 11           —–> WANCI PECAT SAWED
JAM 12           —–> WANCI TANGANGÉ ATAWA TENGAH POÉ
JAM 13           —–> WANCI LINGSIR (PANON POÉ LINGSIR NGULON)
JAM 14           —–> WANCI KALANGKANG SATANGTUNG
JAM 15           —–> WANCI MÉNGOK
JAM 16           —–> WANCI (PANON POÉ) TUNGGANG GUNUNG
JAM 17           —–> WANCI SARIAK LAYUNG
JAM 17 – 18  —–> WANCI SANDÉKALA (WANCI SAREUPNA)
JAM 18           —–> WANCI SURUP (SURUP PANON POÉ)
JAM 19           —–> WANCI HARIEUM BEUNGEUT
JAM 20           —–> WANCI SAREUREUH BUDAK
JAM 21           —–> WANCI TUMOKÉ
JAM 22           —–> WANCI SAREUREUH KOLOT
JAM 23           —–> WANCI INDUNG PEUTING
JAM 24           —–> WANCI TENGAH PEUTING

Pangjéntré :

 • WANCI TUMORÉK = keur meujeuhna jempling pisan, nepi ka dédéngéan urang asa ngahiung katorékan saking ku jemplingna.
 • WANCI JANARI GEDÉ = janarina gedé kénéh can kasilih ku subuh
 • WANCI JANARI LEUTIK = janari mimiti kaséréd ku subuh (ngagayuh/maju ka subuh)
 • WANCI KONGKORONGOK HAYAM = mimiti hayam raong kongkorongok
 • WANCI BALÉBAT = udat-udat bodas di beulah wétan
 • WANCI CARANGCANG TIHANG = tetempoan reyem-reyem diibaratkeun mun nempo tihang carangcang keneh, can atra.
 • WANCI MELETÉK PANON POÉ = mimiti témbong panon poé
 • WANCI NGALULUH TANEUH = mangsana patani ngaleyekan/nincakan taneuh pikeun galengan sawah (biasana patani téh saméméh ngagarap sawahna sok nyieun atawa ngoméan heula galengan)
 • WANCI HANEUT MOYAN = panon poé meujeuhna haneut/karasa ni’mat mun moyan
 • WANCI RUMANGSANG = panon poé mimiti karasa panas
 • WANCI PECAT SAWED= sawed téh tali paranti mageuhan pasangan munding kana kai dina mangsa ngawuluku/ngagarap sawah sangkan munding henteu pisah/babarengan, dipasangna dina beuheungna. Ari PECAT=lésot. Jadi mangsana ‘lésot sawed’ nyaéta ngagarap sawah ku munding bérés.
 • WANCI TANGANGÉ = panon poé keur manceran
 • WANCI LINGSIR = panon poé mimiti ngagilir (ka kulon)
 • WANCI KALANGKANG SATANGTUNG = ukuran kalangkang sarua jeung tangtungan
 • WANCI MÉNGOK = méngkol/déngdék (ka kulon),
 • WANCI PANON POÉ TUNGGANG GUNUNG = panon poé kawas nu keur tunggang dina luhur gunung,
 • WANCI SARIAK LAYUNG = mangsa layung rék lekasan,
 • WANCI SANDÉKALA (WANCI SAREUPNA) =panon poé kakara surup(waktu magrib),
 • WANCI SURUP (SURUP PANON POÉ) = panon poé asip kana cakrawala beulah kulon
 • WANCI HARIEUM BEUNGEUT = reyem-reyem (diibaratkeun urang ningal beungeut batur).
 • WANCI SAREUREUH BUDAK = mangsana saré budak
 • WANCI TUMOKÉ = meujeuhna ka luar sora toké
 • WANCI SAREUREUH KOLOT = mangsana kolot reureuh/saré/leleson
 • WANCI INDUNG PEUTING = meujeuhna ka luar méga hideung gegeblogan (indung peuting téh nyaéta istilah séjén tina méga hideung)
 • WANCI TENGAH PEUTING = tengah-tengah dina peuting


Dicutat tina : Peperenian

Advertisements

Posted on April 18, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: