Kaayaan (Sipat) Jalma

Kaayana (Sipat) Jalma

 • Bahénol = awakna lintuh matut, tapi bangun nu peungkeur
 • Bahono = bohono, démplon, donto, lintuh semu peungkeur
 • Bangbang = awakna jangkung gedé
 • Bangir = irungna alus, mancung
 • Bayuhyuh = awakna lintuh pisan
 • Bedegul = sirahna gedé
 • Besekel = awakna pendék gedé bari ngeusi
 • Bolotot = panonna gedé
 • Bopéng/garok = bowék, beungeutna pinuh ku céda urut kasakit cacar (kuris) / Rupa beungeut atawa pasemon anu wanian
 • Botak/butak = gundul ti tengah-tengah sirah nepi kana tarang
 • Buncir = sok dilarapkeun kana kaayaan beuteung (budak) anu mereketengteng lantaran loba eusina
 • Bureuteu = beuteung nu nyemplu (lantaran lintuh, keur kakandungan, atawa boga kasakit)
 • Cadél = teu béntés nyebut aksara/r
 • Cameuh = caréhamna rada ngelok
 • Camihmil = pipina rada kebi lantaran montok
 • Cadok = gado nyodor ka hareup
 • Cingked = leumpangna pincang lantaran nyeri suku atawa caad salahsahiji sukuna
 • Ceureuleuk/cureuleuk = panonna buleud, beresih, cahayaan tur alus sorotna
 • Demés = irungna pésék
 • Demplu = awakna lintuh teu matut
 • Dénok = awakna rada montok, donto tur geulis
 • Déog = sukuna péngkor, teu bisa leumpang bener lantaran suku nu sabeulah rada pondok
 • Galing = buukna rada rintit
 • Galing muntang = buukna rintit tungtungna
 • Gamuleng = gademol, rupa beungeutna buleud tur ngeusi, awakna donto; (nu disebut gamuleng biasana awéwé nu pakulitanana konéng umyang)
 • Geulis = awéwé nu rupana alus pikaresepeun
 • Gomplok = buukna kandel
 • Gundul = sirahna lénang taya buukan
 • Gandang = lalaki nu hadé dangong, boh dina leumpang boh dina paripolah
 • Héjo carulang = kulit awéwé nu alus, rada ngoraan tina hideung santen
 • Hulupeutieun = sirahna leutik
 • Jalugjug = awakna jangkung
 • Jebléh = biwirna nu handap leuwih rubak batan nu luhur sarta arada ngampléh
 • Jeding = biwir nu luhur leuwih rubak/nonjol batan nu handap
 • Kambuy = awakna lintuh tapi teu séhat, siga karembung
 • Kasép = lalaki nu rupana alus
 • Kécéng = panonna teu nénjo sabeulah
 • Kecing = sieunan, teu wanu\i sabab nyanghareupan lawan nu leuwih gedé, unggul, bedas (nurutkeun anggapan) padahal can tangtu leuwih
 • Kékéd = ramona hareuras lantaran kasakit incok, jsb
 • Kéwes = sesebutan ka jelema nu tegep, pantes katénjona
 • Kemong = pipina semu ngelok lantaran kuru
 • Kempot = pipina legok saeutik lamun keur seuri siga liang undur-undur
 • Keueuseun = huntuna goréng, harideung tur teu rata.
 • Lenggik = awakna jangkung leutik, ramping (awéwé).
 • Lenjang = awakna lenggik leutik sarta lengkéh (leutik cangkéngna), ramping (awéwé).
 • Lingsig = awakna ngeusi, séhat, lantaran diurus.
 • Lolong = panonna duanana teu bisa nénjo.
 • Nongnong = tarangna rada nonjol
 • Ngajedig = sesebutan keur kumis atawa halis anu kandel.
 • Pacér = sukuna leutik.
 • Pécak = panonna teu nénjo sabeulah.
 • Péngkor = sukuna pincang, teu bisa leumpang bener.
 • Pétét = panonna leutik saperti nu satengah peureum.
 • Pireu/pégo = teu bisa ngomong.
 • Pongés = irungna cacad tungtungna.
 • Rangkebong = awakna begang pisan (biasana jalma nu tas hudang gering atawa jalma nu geus kolot pisan).
 • Rebéh = rada beukah ka gigir (biwir budak nu ceurik), irungna bekah lantaran ngarasa atoh dipuji.
 • Regéng = awakna begang atawa kuru.
 • Rogés = huntuna goréng (teu rata).
 • Sampulur = awakna alus potonganana (biasana dilarapkeun ka awéwé)
 • Sieuran = dilarapkeun kana kaayaan beungeut jalma anu hanteu kaasup kasép atawa geulis, tapi lamun dilelekan (ditelek-telek) pantes atawa tegep.
 • Sipit = panonna rada leutik henteu bolotot (panon bangsa Cina).
 • Tonggar = huntuna nyodor ka hareup, tampolana tepi ka matak hésé balem.


Dicutat tina : Peperenian Basa Sunda

Iklan

Posted on April 19, 2013, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: