Kecap Panganteur

Dina basa Sunda aya nu disebut Kecap Panganteur, boh kecap panganteur pagawéan boh kecap panganteur kaayaan. Ieu kecap téh gunana pikeun ngantebkeun caritaan. Urang titénan, beunang Kang Tatang Sumarsono, geura…!

 1. am >> am dahar, am huapkeun
 2. bar >> bar ngampar
 3. barabat >> barabat nyarita
 4. baragadal >> baragadal ditaranjang
 5. barakatak >> barakatak seuri
 6. baranyay >> baranyay ngabatréan
 7. bay >> bay ngambay
 8. bér >> bér mébér
 9. bérébét >> bérébét dibedil
 10. béréwék >> béréwék soéh
 11. becir >> becir lumpat
 12. bek >> bek dahar, bek neunggeul, bek saré
 13. belecet >> belecet lumpat
 14. beledug >> beledug bitu (tarik)
 15. belenyéh >> belenyéh seuri
 16. belenyeng >> belenyeng lumpat
 17. belesat >> belesat ngapung, leupas
 18. belesur >> belesur leupas
 19. beletak >> beletak néké, beletak nyarita
 20. beletok >> beletok potong
 21. beletuk >> beteluk bitu
 22. belewek >> belewek dahar, belewek huapkeun
 23. beng >> beng alungkeun, beng indit, beng ngapung, beng disépak
 24. ber >> ber hiber, ber indit, ber mimitian
 25. berebet >> berebet lumpat
 26. berekbek >> berekbek titeuleum
 27. berengbeng >> berengbeng lumpat
 28. bereset >> bereset bijil
 29. beretek >> beretek lumpat
 30. bes >> bes bebeskeun, bes tubles
 31. bet >> bet sabet, bet tigas
 32. bier >> bier indit
 33. biribit >> biribit lumpat
 34. biur >> biur indit
 35. blak >> blak muka, blak nangkarak
 36. bleg >> bleg ragrag, bleg labuh
 37. blek >> blek labuh, blek tisiblek
 38. bleng >> bleng luncat
 39. bles >> bles ambles, bles tubles
 40. blok >> blok bahé, blok séblok
 41. blug >> blug ragrag, blug labuh, blug nutup
 42. bluk >> bluk labuh, bluk nangkuban, bluk nyuuh
 43. blus >> blus asup
 44. bol >> bol datang
 45. bolonyon >> bolonyon lésot
 46. borobot >> borobot runtuh, borobot disada
 47. borojol >> borojol ngajuru, borojol ngaborojol
 48. borolo >> borolo bahé, borolo utah
 49. brah >> brah bedah
 50. brak >> brak dalahar
 51. bral >> bral arindit
 52. bray >> bray muka, bray caang
 53. bréh >> bréh ébréh, bréh kapanggih, bréh katénjo
 54. brél >> brél disunatan
 55. brét >> brét dikeureut
 56. bréng >> bréng nyingsring
 57. breg >> breg ngambreg, breg hujan, breg  perang, breg teundeun, breg ditumbak
 58. brek >> brek cingogo, brek gering, brek mendék, brek teundeun
 59. breng >> breng arindit, breng haliber, breng mimitian, breng tabeuh
 60. bres >> bres asupkeun, bres kacugak, bres kulub, bres mandi
 61. bret >> bret ngarit, bret mangkas, bret pegat
 62. bring >> bring arindit
 63. bro >> bro méré, bro peupeus, bro teundeun
 64. brol >>  brol ngajuru
 65. bros >> bros ngagebros, bros tiporos
 66. bru >> bru nambru, bru runtuh, bru teundeun
 67. brug >> brug runtuh, brug nutup
 68. brul >> brul ngaburudul, brul budal
 69. brus >> brus asupkeun, brus kulub, brus mandi
 70. brut >> brut hitut
 71. bul >> bul ngambul, bul ngebul, bul ngukus
 72. bulubus >> bulubus abus, bulubus asup
 73. burubut >> burubut >> burubut hitut, burubut ragrag
 74. burulu >> burulu bahé
 75. burusut >> burusut ngaburusut, burusut ngajuru
 76. bus >> bus abus, bus asup
 77. but >> but labuh, but ragrag
 78. cag >> cag écag
 79. caleuhak >> caleuhak
 80. cat >> cat mancat
 81. cé >> cé neté
 82. cék >> cék ngadék
 83. cér >> cér kiih
 84. cét >> cét dipeuncit
 85. ceb >> ceb naceb, ceb cecebkeun
 86. cedok >> cedok nyembah
 87. ceg >> ceg nyekel
 88. cel >> cel mecel
 89. celebek >> celebek
 90. celegedeg >> celegedeg nangtung
 91. celegeneng >> celegeneng nangtung
 92. celengceng >> celengceng indit
 93. celengok >> celengok nyium
 94. celepot >>  celepot nyium
 95. celetit >> celetit nyiwit
 96. celetot >> celetot nyiwit
 97. ceng >> ceng ngaceng
 98. cep >> cep nyecep
 99. ceplak >> ceplak diomongkeun
 100. ceplus >> ceplus asup
 101. ceprut >> ceprut hitut
 102. cer >> cer ngacer, cer kiih, cer mancer
 103. cereleng >> cereleng kiih, cereleng mancer
 104. cet >> cet nyingcet
 105. cetrék >> cetrék ngahurungkeun
 106. cig >> cig indit
 107. cing >> cing kadieukeun
 108. cir >> cir ngacir
 109. cis  cis ngencis
 110. clak >> clak tumpak, clak nyakclak
 111. clé >> clé nyéngclé
 112. cleg >> cleg eunteup
 113. cleng >> cleng ngancleng, cleng luncat
 114. clep >> clep nanceb
 115. clik >> clik ragrag
 116. clo >> clo nyongclo
 117. clog >>  clog ngaclog, clog eunteup
 118. clom >> clom dianclomkeun
 119. clung >> clung dikunclungkeun
 120. cok >> cok macok
 121. col >> col dicocolkeun
 122. cong >> cong nyembah
 123. cor >> cor ngocor
 124. cos >> cos nojos
 125. créng >> créng mayar
 126. crot >> crot nyiduh
 127. crub >> crub ancrub
 128. cruk >> cruk macul
 129. cul >> cul diantep, cul tinggalkeun, cul tunda
 130. cung >> cung ngacung
 131. cur >> cur hujan, cur dicician, cur dikucurkeun
 132. curuluk >> curuluk turun
 133. curulung >> curulung turun
 134. cus >> cus éwéan
 135. daradad >> daradad nyarita
 136. deg >> deg ngadeg, deg diadegkeun
 137. dek >> dek adek, dek dipigawé
 138. deker >> deker dahar, deker dipigawé
 139. dengék >> dengék ceurik
 140. der >>  der dimimitian, der gelut, der nyarita, der perang, der paséa, der ngider
 141. deregdeg >> deregdeg lumpat
 142. derekdek >> derekdek nyarita, derekdek diderekdekkeun
 143. des >> des pingges
 144. dius >> dius indit
 145. dor >> dor dibedil, dor bitu, dor disada
 146. dorodod >>  dorodod dibedil
 147. dorokdok >> dorokdok peunggas
 148. dug >>  dug ngedeng, dug saré
 149. dur >> dur ditabeuh
 150. durugdug >> durugdug digusur, durugdug  lumpat
 151. gableng >> gableng luncat
 152. gables >>  gables ditubles, gables kacugak, gables ditojos
 153. gabres >>  gabres ditewek, gabres kacugak
 154. gabrug >> gabrug dirontok
 155. gajleng >> gajleng luncat
 156. galasar >> galasar digalasarkeun
 157. gampleng >> gampleng nampiling
 158. gantawang >> gantawang nyarékan
 159. gap >> gap ngaragap
 160. gaplok >> gaplok nyabok
 161. gapruk >> gapruk diadu, gapruk ngarontok
 162. garapak >> garapak ngagarapak, garapak hiber
 163. garawak >> garawak nyarékan
 164. gawawak >> gawawak nyarékan
 165. gék >> gék diuk
 166. géléhé >>  géléhé ngagéléhé
 167. gérésél >>  gérésél dipeuncit
 168. géréwék >>  géréwék ceurik, géréwék ngageroan
 169. géwéwék >>  géwéwék ceurik
 170. gebeg >> gebeg ngagebeg
 171. geblig >> geblig leumpang
 172. geblok >> geblok tamplok
 173. geblug >> geblug labuh, geblug ragrag, geblug dijual, geblug dipeundeutkeun
 174. geblus >> geblus abus, geblus asup
 175. gebray >> gebray muka, gebray caang
 176. gebrét >> gebrét hujan
 177. gebro >> gebro dibéré, gebro peupeus, gebro diteundeun
 178. gebros >> gebros tiporos, gebros ngagebros
 179. gebru >> gebru labuh, gebru runtuh, gebru diteundeun, gebru ditambrukeun
 180. gebrug >> gebrug ditutupkeun
 181. gebrus >> gebrus mandi, gebrus kulub, gebrus tigebrus
 182. gebrut >> gebrut hitut
 183. gebut >> gebut labuh, gebut ragrag, gebut dijual
 184. gecos >> gecos ditewek, gecos ditojos
 185. gejebur >> gejebur mandi
 186. gejlig >> gejlig turun, gejlig ngagejlig
 187. gejos >> gejos ditewek, ditojos
 188. gel >> gel ditugel, gel digunting
 189. geleber >> geleber hiber
 190. gelenceng >> gelenceng lésot
 191. gelenyu >> gelenyu imut
 192. geleser >> geleser maju
 193. geleyer >> geleyer maju
 194. gen >> gen nangtung, gen ditagenkeun
 195. genyenyeng >> genyenyeng dibawa
 196. gep >> gep ngégél
 197. geplak >> geplak neunggeul
 198. geprak >> geprak diadu
 199. gepré >> gepré peupeus
 200. gepro >> gepro peupeus
 201. ger >> ger hujan, ger paséa, ger perang, ger seuri
 202. geredeg >> geredeg dikaput, geredeg dipigawé
 203. gerewek >> gerewek ditéwak
 204. gero >> gero ngageroan
 205. ges >> ges pingges
 206. géwéwék >> géwéwék ceurik
 207. gewewek ngegél
 208. gidig >> gidig leumpang, gidig ngagidig
 209. gilincing >> gilincing indit
 210. gilisir >> gilisir ngagilisir
 211. giriwil >> giriwil dijait, giriwil diangkat
 212. giwiwing >> giwiwing dibawa
 213. gok >> gok amprok, gok patepung
 214. golédag >> golédag saré
 215. golokgok >> golokgok utah
 216. golombrang >> golombrang ragrag
 217. goloncong >> goloncong labuh, goloncong tigoloncong
 218. gulontor >> gulontor ngocor
 219. golosor >> golosor méré, golosor ngagolosor
 220. goloyoh goloyoh saré
 221. gombrang >> gombrang ragrag, gombrang disada
 222. gontowong >> gontowong nyarékan
 223. goréhél >> goréhél kapanggih
 224. gorolong >> gorolong ngagorolong
 225. gorowok >> gorowok ngagorowok, gorowok nyalukan
 226. gubrag >> gubrag ragrag, gubrag ngagubrag
 227. gudrud >> gudrud nulis
 228. gudubrag >> gudubrag ragrag, gudubrag ngagudubrag
 229. gujubar >> gujubar tigujubar
 230. gulantung >> gulantung digantung
 231. gulawing >> gulawing ngagulawing, gulawing digantung
 232. gulidag >> gulidag raah
 233. guluprak >> guluprak ragrag
 234. gulusur >> gulusur maju, gulusur ngagulusur
 235. guprak >> guprak ragrag
 236. gur >> gur mirunan, gur ngadurukan, gur hurung
 237. gurawil >> gurawil ngagurawil
 238. gurinjal >> gurinjal hudang
 239. gurubug >> gurubug ngagurubug
 240. gurudug >> gurudug digusur
 241. gurudag >> gurudag datang
 242. gurujag >> gurujag datang
 243. gurutak >> gurutak datang
 244. gurutuk >> gurutuk ditegarkeun
 245. gutrut >> gutrut nulis
 246. habek >> habek diteunggeul
 247. héat >> héat narajang
 248. hékak >> hékak dahar
 249. héos >> héos kaambeu bau
 250. heup >> heup eureun
 251. hing >> hing ceurik
 252. hol >> hol datang
 253. hos >> hos paéh
 254. jebét >> jebét neunggeul
 255. jeblag >> jeblag muka
 256. jeblus  jeblus asup
 257. jebot >> jebot neunggeul
 258. jebréd >> jebréd ngarangkét
 259. jebrod >> jebrod ngarangkét
 260. jebrud >> jebrud pegat
 261. jebul datang
 262. jedak >> jedak diadu, jedak neunggar, jedak didagorkeun
 263. jedud >> jedud ngajedud, jedud nyetrum, jedud dicabut
 264. jegér >> jegér dibedil, jegér diadu
 265. jegog >> jegog ngagogog
 266. jegoh >> jegoh batuk
 267. jegur >> jegur bitu, jegur hurung
 268. jekék >> jekék disépak
 269. jekok >> jekok nonjok
 270. jelegér >> jelegér dibedil
 271. jelegur >> jelegur bitu
 272. jelengit >> jelengit nyeri beuteung
 273. jeletot >> jeletot nyiwit, jeletot nyoco, jeletot ngégél
 274. jemprung >> jemprung pegat
 275. jep >> répéh, jep jempé
 276. jeprét >> jeprét dikonci, jeprét dipotrét
 277. jeprot >> jeprot dipanah
 278. japrut >> jeprut pegat
 279. jetot >> jetot nyiwit, jetot ditewek
 280. jetruk >> jetruk titajong
 281. jetut >> jetut dicabut
 282. jig >> jig indit
 283. jleg >> jleg turun, jleg ngajirim
 284. jleng >> jleng luncat
 285. jlig >> jlig turun, jlig ngagejlig
 286. jog >> jog anjog
 287. jol >> jol datang
 288. jolag-jolag >> jolag-jolag leumpang
 289. jorélat >> jorélat indit
 290. jor >> jor mantog
 291. jos >> jos nojos
 292. jrél >> jrél ngajuru, jrél méjrél
 293. jrut >> jrut turun, jrut ngajrut
 294. jug >> jug ngajugjug
 295. jung >> jung indit, jung nangtung, jung jungjungkeun
 296. jut >> jut turun
 297. kalacat >> kalacat unggah, kalacat naék
 298. kalieus >> kalieus miceun beungeut
 299. kaplok >> kaplok nyabok
 300. kéclak >> kéclak tumpak
 301. kérésék >> kérésék disada
 302. kéréwék   kéréwék soék
 303. kecék >> kecék ngadék
 304. kecebes >> kecebes mandi
 305. keclak >> keclak nyakclak
 306. keclik >> keclik ragrag
 307. kecok >> kecok macok
 308. kecos >> kecos nojos
 309. kecrot >> kecrot nyiduh
 310. kecruk >> kecruk macul
 311. kedewek >> kedewek didahar, kedewek dicokot
 312. kek >> kek nyekel
 313. kelepek >> kelepek kapaéhan
 314. keleper >> keleper hiber
 315. keleweng >> keleweng dialungkeun
 316. keleyeng >> keleyeng ngider
 317. kencling >> kencling indit
 318. keplas >> keplas ditilas
 319. keplos >> keplos abus, keplos asup
 320. ker >> ker kérék
 321. kerebek >> kerebek teuleum
 322. kerekek >> kerekek didengkék
 323. kerelep >> kerelep teuleum, kerelep titeuleum
 324. kereles >> kereles indit, kereles ngaleungit
 325. kerepek >> kerepek sakarat
 326. keresek >> keresek disada
 327. kerewed >> kerewed dibanda
 328. kerewek >> kerewek dicekel
 329. kerewes >> kerewes dicakar, kerewes didahar
 330. key >> key seuri
 331. kiclik >> kiclik ngingiclik, kiclik nuturkeun
 332. kiliwing >> kiliwing dijingjing, kiliwing dialungkeun
 333. kocéak >> kocéak ngocéak, kocéak ngajerit
 334. kod >> kod digandong
 335. kodomang >> kodomang ngarongkong
 336. koléang >> koléang diangkat
 337. kolényay >> kolényay dibatréan
 338. kop >> kop dicokot, kop didahar, kop méré
 339. koréjat >> koréjat hudang
 340. koséwad >> koséwad tikoséwad
 341. kotrét >> kotrét ditulis, kotrét dicekeskeun
 342. kowowong >> kowowong ceurik
 343. kulapés >> kulapés ngulapés, kulapés leuleus
 344. kuncieur >> kuncieur indit
 345. kuniang >> kuniang hudang
 346. kunyunyud >> kunyunyud disanggut
 347. kurunyung >> kurunyung datang
 348. kurutak >> kurutak datang
 349. lar >> lar ngaliwat
 350. lat >> lat poho
 351. lay ngelay, lay ngacay
 352. lédak >> lédak diolésan, lédak diwedak
 353. lékék >> lékék dipeuncit
 354. léong >> léong indit, léong palid
 355. léor >> léor ngaléor
 356. léos >> léos indit
 357. leg >> leg dilegleg
 358. leguk >> leguk diinum
 359. leketey >> leketey ngaleketey, leketey sedih
 360. leng >> leng lieur, leng kapaéhan
 361. enggerek >> lenggerek kapaéhan
 362. lenggut >> lenggut nundutan
 363. lep >> lep teuleum, lep kalebuh, lep ngelelep, lep tilepkeun, lep titeuleum
 364. les >> les leungit
 365. leugeudeut >> leugeudeut ngaleut
 366. leut >> leut ngaleut
 367. ley >> ley ngaley, ley leleykeun
 368. leyé >> leyé ditincak
 369. lod >> lod ngagedéan
 370. logodor >> logodor bijil
 371. lol >> lol ngelol, lol nolol
 372. los >> los indit
 373. luk >> luk tungkul
 374. lung lung alungkeun
 375. meg >> meg handeueul
 376. neg >> neg hereneg
 377. neut >> neut hudang
 378. ngék >> ngék ceurik
 379. ngéng ngéng ceurik
 380. ngok >> ngok nyium
 381. ngong >> ngong ngaji, ngong tembang
 382. nod >> nod menod
 383. nyah >> nyah beunta
 384. nyat >> dijait
 385. nyéh >> nyéh seuri
 386. nyed >> dikenyed, ngerenyed
 387. nyel >> ambek
 388. nyen >> imut
 389. nyot >> dikenyot, udud
 390. orolo >> utah
 391. paralak >> hujan
 392. pelenyun>> udud
 393. pes >> pareum
 394. pluk >> murag
 395. pok >> ngomong
 396. pudigdig >> ambek
 397. rap >> dibaju, maké pakéan
 398. réngkénék >> ngigel
 399. reg >> eureun
 400. regot (rot) >> nginum
 401. rep >> tiis, jempé
 402. reup >> peureum, poék, saré
 403. rey >> sieun
 404. sebrut >> narajang
 405. sedut/dut >> hitut
 406. segruk >> ceurik
 407. sirinting/sirintil >> nyampeurkeun
 408. sot >> dilésotkeun, ménta dilésotkeun
 409. srek >> paantel kulit, rasa haté
 410. térékél >> naék
 411. trét >> nulis

Pedaran : Kang Iing Firmansyah
Dicutat tina : Grup Nyarios Sunda (https://www.facebook.com/groups/basasunda/)

Iklan

Posted on April 20, 2013, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: