Kecap Sesebutan Kaayaan

Kaayaan/Sipat Barang

 1. Nuduhkeun warna

 • Beureum –> euceuy
 • Bodas –> nyacas
 • Bodas –> ngeplak
 • Héjo –> ngagedod
 • Hideung –> cakeutreuk
 • Hideung –> meles (dilarapkeun kana buuk jalma atawa bulu sasatoan)
 • Hideung –> lestreng
 • Konéng –> enay
 • Konéng –> umyang

2. Nuduhkeun Rasa

 • Amis –> kareueut
 • Bau –> meledos
 • Bau –> meledek
 • Hangseur –> meleding
 • Haseum –> ngagendil
 • Lada –> néwéwét
 • Pait –> molélél
 • Pangsét –> moléték
 • Panas –> néréptép
 • Tiis –> caméwék
 • Seungit –> melenghir
 • Seungit –> meleber
 • Seungit –> ngadalingding

3. Nuduhkeun Sipat/Kaayaan

 • Hérang –> ngagenclang
 • Hérang –> ngagenyas
 • Poék –> mongkléng
 • Poék –> meredong
 • Caang –> mabra
 • Caang –> ngebrak
 • Kandel –> kedeplik
 • Ipis –> nyempring
 • Pendék –> pédéklék
 • Pendék –> pédéklék
 • Panjang –> ngagebay
 • Gedé –> ngajegir
 • Leutik –> camperenik

Dicutan tina : PEPERENIAN

Advertisements

Posted on April 20, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: