Rupa – Rupa Seuri

Rupa- Rupa Seuri


Seuri -> lemesna gumujeng –> ngedalkeun rasa suka, bungah atawa resep, ku sora ngahahah, ngehkey, jste.
Seuseurian –> seuri lila.
Nyeungseurikeun –> seuri ditujukeun ka nu kalakuanana teu psrok jeung batur.
Ngajak seuri –>seuri bari nyanghareup ka batur jeung némbongkeun budi marahmay.
Seuri konéng = seuri maur –> (kecap-kecapan), seuri bari rada éra atawa nyeri, upamana tas ceurik atawa tas ambek.
Seuri leutik –> seuri ditahan atawa seuri jero haté.
Nyalakatak –> seuri ngeunah sarta bedas ngagakgak.
Nyéréngéh –> seuri teu nyoara tapi némbongkeun huntu.
Héhéh,  ngahéhéh atawa ngahihih –> seuri ditahan.
Gikgik, ngagikgik –> seuri ditahan.
Heuheuy atawa heuheuy deuh –> kantétan pikeun ngageuhgeuykeun omongan batur.

Imut -> lemesna mésem –> seuri leutik, seuri ukur ku kunyemna biwir, henteu nyoara.
Imut kanjut –> imut ku cara ngariutkeun biwir.
Imut ngagelenyu –> imut rada lila lantaran kayungyun ku polah batur.
Kéom atawa kényom –> imut rada ka gigir biwirna.


Dicutat tina KUBS & PEPERENIAN

Advertisements

Posted on April 20, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: