Rupa Iket – Barangbang Semplak

BARANGBANG SEMPLAK

Cara - Barangbang Semplak

HARTI
Mangrupakeun rupa iket RÈKA’AN BAHEULA. Disebut réka-an baheula, sabab tibaheula nepi ayeuna urang masih apal tur masih ngadangu nami BARANGBANG SEMPLAK, anu pasti rupa iket ieu tos dianggo tibaheula kénéh, mung teu apal persis tauh iraha mimiti aya na.
Barangbang  = Watang daun kalapa atau kawung
Semplak = Téréh potong / murag (geus garing kolot ku umur), mung  masih napel dina tangkalna
Janten maksad BARANGBANG SEMPLAK =  Bagéan dari watang daun kalapa / kawung anu téréh potong / murag , mung masih  napel dina tangkalna.

PANEMPATAN PAMAKÈ
Rupa iket ieu dina sababaraha urang atanapi wewengkon sok dilarapkeun sareng JAWARA. Saenyana harti tina sebutan JAWARA ieu henteu salawasna kudu dikaitkeun sareng adu jajaten,  mun sebatan dina istilah basa sunda hartina nyaéta  luhung atanapi pinunjul dina widang na sewang-sewangan.
Conto panempatan basa : JAWARA DOMBA ADU = Pinunjul dina widang domba adu, JAWARA MANCING = pinujul dina widang mancing / nguseup, tur sababaraha harti JAWARA lianna. Namung kiwari JAWARA anu paling kainget  dian pamikiran urang nyaéta JAWARA anu aya patula-patalina sareng Kadugalan tur gaduh sifat Buhun / Baheula, oge ngagaduha KASAKTIAN sareng Sababaraha elmu Kanuragananu sifatna Henteu Logis.
Anu saleresna lamun urang nganggo rupa Iket BARANGBANG SEMPLAK sanés gaduh harti nu nganggo na mangrupa Jawara Adu Jajatén, namung tiasa  waé salaku JAWARA dina widang lianna.

RUPA IKET JEUNG KAGUNAAN KEUR JALMA
Rupa iket BARANGBANG SEMPLAK gaduh sifat  ngaluarkeun kesang, tur osok dilarapkeun dina rupa kagumbiraan atanapi kaayaan anu pinuh ku ngolah raga, diantawisna pencak, sisingaan, angklung, calung,  bajidoran, jst.

Lamun ditilik tur dihartikeun sacara tumaninah, rupa iket  BARANGBANG SEMPLAK  dibagi jadi 2 bagéan :

  1. Bagéan luhur anu muka, dihartikeun keur ruang ‘sirkulasi’ hawa di bagéan mastaka ngarah henteu kapanasan / kakekeb hawa panas anu kacida dina mangsa keur ngalakonan gawéan atanapi pancén anu kudu ngaluarkeun seueur tanagi, anu atukna urang bakal kesangan.
  2. Bagéan sisi gaduh fungsi kanggo nyerep kesang anu kaluar tina mastaka.

Jadi dina mangsa urang barang damel, kesang bakal babari kaserep tur bagéan  luhur mastaka bakal kenging ‘sirkulasi’ hawa anu maksimal.


BARANGBANG SEMPLAK DI LEMBUR ADAT / DI PILEMBURAN
Dina sapopoé tur kagunaan di sababaraha lembur adat, perkawis  maksud, harti ,tur mangsa pamakéan ngeunaan rupa iket ieu langkung seueur variasina, diantawisna nyaéeta:

  • Di Lembur CIPTAGELAR, rupa iket ini dilarapkeun dina mangsa raraméan anu aya kasenian atawa keur ngalakonan pancén anu pinuh ku sumangat, conto keun maén angklung, debus, jst. Tur dina mangsa maén angklung réngsé, biasana rupa iket ieu diganti deui ku rupa iket anu lianna. Bisa diringkeskeun larapan rupa iket ieu ngan saharitaeun wungkul, tur dina sapopoé jarang pisan anu nganggo rupa iket  ieu.
  • Di Lembur NAGA, rupa iket langki pisan dianggo, sabab sok langsung ‘ identik’ sareng JAWARA anu gandung harti Adu Jajatén, jadi anu ampir pasti teu kenging kanggo masyarakatna nganggo rupa iket ieu, tur ampir sami sareng di lembur adat DUKUH, KUTA sareng CIKONDANG.
  • Di Baduy atau Kanékes, rupa iket ieu seueur pisan dipendakan tur dianggo dina sapopoéna, teur henteu ngajantenkeun pasualan dina hal  JAWARA atanapi sanes.


BARANGBANG SEMPLAK SANÈS MOTIF
Aya sabaraha jalmi anu nyebat yén BARANGBANG SEMPLAK téh nyaeta nami MOTIF tina kaén, mung peryogi ditegaskeun, saenyana MOTIF  BARANGBANG SEMPLAK dugi ayeuna teu acan didamel tur teu acan mendakan, janten lamun aya anu ngical atanapi anu nganggo anu nyebatkeun BARANGBANG  SEMPLAK téh motif, mangka hal eta LEPAT PISAN.

Tangtosna BUYUT urang dina rupa iket ini moal  Sagawayah atanapi asal-asalan dina masihan nami, panginten aya maksad tur harti anu disumputkeun  dina rupa iket ieu anu jadi patanda /  siloka tur pangemut keur urang.  Dina hal ieu teu tiasa diudag ka sababaraha ratus atanapi rébu taun  katukang ngenaan harti anu saenyana dina filosofi / Siloka tina  BARANGBANG SEMPLAK. Namung anu pasti nyaéta, hayu urang jagi tur diwanohkeun deui, supados henteu tilem tur leungit dina budaya tur cicirén urang.


BEUNGKEUTAN BARANGBANG SEMPLAK
Dina prinsipnya rupa iket ieu  mangrupakeun iket anu panggampangna dina cara meungkeutna. Di sababaraha daerah jeung kabiasaan dipilah jadi 2 cara ngabeungkeutna,  nyaeta beungkeutan anu nyumput tur katingali di bagean pengkerna.

Barangbang Semplak Iket DalamBarangbang Semplak Iket Luar
Beungkeutan Jero                 Beungkeutan Luar


Dicutat Tina :
1. Pulasara Iket
2. Komunitas Iket Sunda (KIS)

Advertisements

Posted on April 23, 2013, in Budaya Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: