Makna Iket

Make Iket
PEUPEUJEUH keur PEUPEUJUH !

Cu, ieu IKET
lain keur gagayaan,
lain ukur hayang katangar,
lain ukur bangga boga warisan luluhur

tapi,

keur pepELING hidep diajar ngIKET
TEKAD, UCAP jeung LAMPAH
kudu jadi saBEUNGKEUTan dina HULU
kaWASPADAan teh dimana AKAL PIKIR tur kaSADARan
jadi saIKETan, saBEUNGKEUTan di diri hidep
anu teu leupas tina sikep owah gingsir

sing inget Cu,
eta IKETan teh CIRI
jadi SAKSI jeung NYAKSIan DIRI
lain NYAKSIan TEKAD, UCAP LAMPAH anu lian
sabab eta HULU hidep geus diCIRIan

sing bisa AKUR jeung dulur
SOMEAH kasasama
BEREHAN kabaraya
supaya bisa NYATU
wadah alasna WELAS ASIH
bari SILIHWANGIkeun

hayu babarengan diajar jeung KURING
KURING anu HIRUP anu ngagero
KURING lain awewe atawa lalaki
tapi KURING anu HIRUP di awewe jeung di lalaki
sabab di KURING aya ANJEUN anu HIRUP
di ANJEUN anu HIRUP aya KURING
KURING anu HIRUP HURIP dijero KURUNGan ANJEUN !

Cag

Pedaran : Boedak Satepak
Advertisements

Posted on May 4, 2013, in Budaya Sunda. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Kang Syam Putra Sunda

    Sae pisan nun…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: