Sesebutan dina Maén Kaléci

Image

Geus ilaharna barudak baheula tur kiwari pohara bungahna diajak maén kaléci, taya usumna kaulinan ieu mah bisa iraha waé….
Mangsa ayeuna “meureun” loba barudak anu teu apal kana sesebutan dina maén kaléci, hayu urang guar ayeuna mah…

Blép : antep(angger) didinya upama kokojo kacandet ku jelema.
Céntang : nojo kaléci séjén kalawan tarik.
Diparét : ditojo disakalikeun nepi kanu beunangna leuwih ti hiji.
Dur : supaya dijauhkeun upama kokojo beunang (kacandet) ku jelema.
Dut : paéh lantaran teu kaluar tina kalang pot.
Epék / Ngepek : ngeunakeun kana sisina sangkan ngadeukeutan anu séjén.
Golotok : nojo kaléci séjén lalaunan.
Kalang : kalang buleud atawa pasagi anu dipaké masang.
Kokojo :  kaléci anu dipaké nojo.
Nyédét : kojo anu teu nambleg.
Olés : nga ukur keuna, henteu kaluar tina kalang.
Sigit : can kaluar tina kalang nu diukur ku jempol.
Stan : nojo kaléci bari nangtung.
Stik : keuna ku dijeungkal, jadi teu kudu ditojo deui.
Tambleg : kokojo nu cicing dina urut nu ditojona.

Advertisements

Posted on July 3, 2013, in Kaulinan Barudak Baheula. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: