Oray-orayan

Image
Kaulinan ieu dipaénkeun ku barudak awéwé atawa lalaki di lapang / tegalan. Pamaén silih cekel tungtung baju bagian tukang atawa silih cekel taktak balad dihareupeunana pikeun nyieun barisan panjang. Pamaén panghareupna usaha néwak pamaén anu pang tukangna anu baris ngahindar, ku kituna barisan pungkal-pemgkol kawas oray, tapi barisan éta henteu kaci kapegatkeun. Bari ulin, pamaén melantunkan kawih.
Oray-orayan mangrupa Lagu Kaulinan Sunda anu dinyanyikeun ku barudak anu ulin oray-orayan, kawihna kawas kieu :

Oray-orayan
Luar-léor mapay sawah
Entong ka sawah
Paréna keur sedeng beukah

Oray-orayan
Luar-léor mapay leuwi
Entong ka leuwi
Di leuwi loba nu mandi
Saha nu mandi
Anu mandi pandeuri

Oray-orayan
Luar-léor mapay kebon
Entong ka kebon
Loba barudak keur ngangon
Mending gé teuleum di leuwi loba nu mandi
Saha nu mandi
Nu mandi pandeuri

Advertisements

Posted on December 31, 2013, in Kaulinan Barudak Baheula. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: