Pacici-cici putri

Pacici-cici putri mangrupakeun salah sahiji kaulinan barudak nu biasa dilakukeun saeutikna ku 2 urang atawa 3 urang, boh lalaki atawa awéwé, dina éta pangulinan maranéhna ngariung, lalaki bari sarila, awéwé bari émok, tuluy tiap urang neundeun 2 ramona séwang-séwangan, kalawan dipingpin ku salah saurang, nu mingpin éta nunjukan ramona nu diriungkeun tadi (majarkeun ngitung) bari maké kawih :

Anu nunjukan : “Pacici-cici putri, sérélék kembang sapatu, ma épon – ma épon, lamun hayang kembang naon?”
atawa pananyana anu lian, gumantung kana wewengkon séwang-séwangan.

nalika eureun dina kecap “na-on?” nu katunjuk (salah sahiji ramo-na, otomatis jadi nu katanyaan) sina ngajawab éta pananya (nyebutkeun salah sahiji ngaran kekembangan, bébas rék kembang naon baé ogé, ngan engké kudu bisa méré sindiran ku éta rupa ngaran kembang nu disebutkeun
(contona baé : kembang cau, tina kecap “cau” kadituna jadi kecap “bau”)
Nu katanyaan: “Kembang cau,” (contona eta nu katanyaan ngarana si ucup)
Saanggeus ngajawab, tuluy ramo nu tadi ditareundeun deui
.
Anu nunjukan : “Mang ucup, mang ucup, palay kembang cau, kabogohna kanu bau.”
Nalika keur ngucapkeun éta kalimah, anu mingpin bari nunjukan deui ramo-ramona, dimimitian tinu ngajawab tadi, saha waé ramona nu katunjuk ku kecap nu terahir diucapkeun (“ba-u”), otomatis si éta nu bakal mingpin dina jirangan nu satuluyna.
Kaulinan ieu mantuan barudak pikeun ngembangkeun “kecerdasan intelektualnya”. Sabab, kaulinan kasebut baris ngagali
wawasan / kanyaho barudak ka rupa-rupa kanyaho / ‘pengetahuan’.
Advertisements

Posted on December 31, 2013, in Kaulinan Barudak Baheula. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: