Pérépét Jéngkol

Image


Pérépét jéngkol jajahéan

Kadempét kohkol jéjérétéan
Pérépét jéngkol jajahéan
Kadempét kohkol jéjérétéan

Kawih kaulinan barudak éta di tembangkeun bari ngalakonan hiji kaulinan. Saeutikna kudu dilakukeun ku tilu barudak. .

Pikeun sawaréh masarakat Sunda lagu di luhur geus henteu ahéng deui di ceuli maranéhanana, tapi pikeun masarakat séjénna tacan tangtu weruh / apal sabenerna éta lagu naon, ayeuna urang guar saeutik ngeunaan kaulinan jaman baheula di wewengkon Sunda, enya salah sahijina nyaéta kaulinan perepet jengkol kawas lagu di luhur.

Cacak ngaran kaulinanana nyaéta perepet jengkol tapi sabenerna dina kaulinan kasebut sarua sakali henteu mamawa jéngkol, anu pasti kaulinan ieu geus aya tibaheulana. Malahan cenah dina jaman baheula kaulinan ieu biasana dipaénkeun sabot peuting caang bulan. Jadi, jaman baheula mangsa caang bulan éta barudak kampung baris kaluar imah pikeun ulin di luar imah.

Pérépét jéngkol ieu dipigawé saeutikna ku tilu urang, tapi baris beuki ramai lamun dicoo ku leuwih ti tilu urang. Cara ulin manéhna kawas ieu:

  1. Para pamaénna nangtung bari nukangan baturna unggal saterusna para pamaénna silih cepengan leungeun atawa ngagabrug ogé kaci asal silih meungkeut waé.
  2. Sanggeus éta, salah sahiji suku saban pamaénna diangkat saterusna dikaitkeun kana suku pamaén séjénna anu diangkat ogé, suku maranéhanana kasebut dianyamkeun nepi ka kuat. Jadi, suku pamaén anu hiji kalawan pamaén anu séjénna silih patali.
  3. Lamun anyaman sukuna geus kuat, unggal pamaén kudu ngajaga kaseimbanganana ambéh henteu labuh sarta hiji-hiji mimiti ngalaan leungeuna.
  4. Lamun geus kawas éta, kabéh pamaén luluncatan bari usik muter ka arah katuhu atawa kénca gumantung kasapukan babarengan. Bari muter kabéhanana ngawihkeun lagu anu aya di luhur bari keprok.
  5. Beuki lila puteranana beuki gancang nepi ka pamustunganana kaseimbangan para pamaén henteu bisa ditahan deui sarta kabéhanana labuh.

Euweuh pamaén anu dinyatakeun meunang atawa éléh dina kaulinan ieu alatan kaulinan ieu ngan dipaénkeun pikeun gogonjakan. Cacak kitu, kaulinan pérépét jéngkol méré hiji palajaran pikeun urang, nyaéta ngajarkeun urang pikeun bisa digawé babarengan jeung batur. Di waktu urang bisa migawé babarengan sarta ngaregepkeun pituduh hiji jeung séjéna mangka kaseimbangan éta ogé baris kajaga kalawan alus. Tapi, di waktu urang geus leuleus / capé sarta henteu deui bisa diajak gawé babarengan, ragrag kabéhanana. Kurang leuwih kawas éta pisan kaulinan tradisional wewengkon Sunda ieu. Kaulinan jaman baheula éta henteu sagawayah kaulinan tapi sok aya harti dibalik kabéhanana.
.

Advertisements

Posted on December 31, 2013, in Kaulinan Barudak Baheula. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: