Husein Sastranegara

Husein Sastranegara (Anu ngarintis ngadegna TNI-AU)

Image

Husein Sastranegara Mangsa Kamerdekaan

Pangawasa Hindia Walanda dina taun 1917 ngawangun stasiun radio di derah Rancaekek Bandung, Jawa Barat. Mimiti taun 1918 pamaréntah Hindia Walanda ngawangun lapang terbang Cipagalo, Sukamiskin sarta masih kénéh di wewengkon Bandung. Nyieuna ngan saukur ngaratakan taneuh sarta diteuasan. Peresmian pamakéan lapang terbang dina taun 1920, ditandaan ku ngapungna hiji Pesawat Rancai. Hiberna ngan sababaraha menit tur ngapungna saukur 50 méter.

Kusabab kaayaan taneuh bécék henteu bisa diteuasan kalawan sempuma, mangka Walanda nyieun landasan deui di wewengkon Cicukang Désa Cibeureum anu saterusna katelah Lapang Terbang Andir, alatan tempatna di wewengkon Andir ogé. Saterusna lapang hiber ieu dipaké pikeun kapentingan Angkatan Udara Walanda (Luchvaart Afdelling).

Lapang terbang diwangun taun 1921, di taneuh salega 45 hektar, mimitina milik rahayat anu dibeuli ku Pamaréntah Hindia Walanda. Pangwangunanana masih pohara biasa, ngan diratakeun sarta diteuasan tur henteu dilapisan aspal. Saterusna parabot lapang terbangr anu aya di Sukamiskin sawaréh-sawaréh dipindahkunn ka Andir. Barengan jeung éta diwangun ogé fasilitas nu ngarojongna. Sababaraha wangunan nu ngarojong waktu éta, ayeuna aya kénéh urutna. Hiji diantara kiwari jadi Hanggar Wing Materil 10 anu nyanghareup ka Kalér. Garasi anu ayeuna dipaké pikeun Sarban, Kantin Perwira Walanda ayeuna dipaké pikeun rohang pamotrétan. Kantor Pos sarta gudang panjang urutna kiwari tempat di tukang Tower. Wangunan Staf Komando jaman baheula ayeuna dipaké pikeun Senkom.

Dina mangsa diwangun wates lapang terbang Andir palebah Kulon babatasan jeung désa Cibeureum, palebah Wétan babatasan jeung walungan Cilimus, palebah Kalér Désa Cibogo, palebah Kidul rel karéta api daérah Maleber. Sababaraha hiji kapal anu badarat di Lapang Terbang Andir jaman harita diantarana Avro, Glenmartin, Jeger, sarta Koelhoven.

 

Seserahan Lapang Udara Andir.

Pamaréntah Walanda jeung Pamaréntah Republik Indonésia, saméméh seserahan kadaulatan diayakeun Konférénsi Méja Bundar (KMB) anu diayakeun dina tanggal 2 Nopémber 1949 di Ridderzaal di kota Gravensande Walanda, geus aya kasapukan prinsip ngeunaan aturan-aturan Angkatan Udara di Indonésia anu aya di handapeun komando Walanda, sanggeus peresmian pangakuan Kedaulatan Republik Indonésia Serikat.

Tétéla dina waktu anu ngan genep bulan, pihak AURI bener-bener némbongkeun kesanggupan sarta pangabisana dina ngalakonan pancén nagara. Sanggeus lumangsung pangakuan kadaulatan RIS dina tanggal 27 Désémber 1949, mangka lumangsung ogé serah tarima pangkalan-pangkalan udara sacara dicicil. PAU Andir mangrupa anu kahiji disérénkeun ku Walanda ka pihak AURI, nyaéta dina tanggal 20 Januari 1950. Ngan waé, serahtarima kasebut ngan lumaku pikeun PAU Andir palebah kalér. Sedengkeun PAU Andir palebah kidul kakara disérénkeun dina tanggal 12 Juni 1950.

Sanggeus éta disusul sacara ngaruntuy seserahan pangkalan-pangkalan udara anu aya di wewengkon séjén, nyaéta PAU Padang (1 Maret 1950), PAU/Detasemen Angkatan Udara Banjarmasin (15 Maret 1950), PAU Semplak Bogor (20 Maret 1950), PAU Semarang (23 Maret 1950), PAU Singosari Malang (17 April 1950), PAU Medan dan 121-ste Skadron Pemburu (18 April 1950), PAU Palembang (25 April 1950), PAU Kupang NTT (6 Mei 1950), Pau Morotai Maluku (10 Mei 1950), PAU Makassar (2 Juni 1950), PAU Cililitan serta 20-ste Skadron Angkatan Udara dan 18-de Skadron Pelempar Bom (20 Juni 1950).

Sajaba ti éta, dibikeun ogé Hoofdkwartier Militaire Luchtvaar sarta Jenderal Mayoor Van der EEM ka Kasau Komodor Hawa Suryadarma dina tanggal 27 Juni 1950.

Serah tarima Pangkalan Udara Andir sorangan geus lumangsung dina Maret 1950. Tapi masih boga sipat kawates, utamana anu dibikeun nyaéta lapang palebah Kalér, ngawengku fasilitas penerbangan, kaasup hanggar, tilu pesawat C-47 Dakota, tilu pesawat latih Harvard sarta tujuh pesawat Piper Cub (Capung). Sedengkeun serah tarima sakabéh Pangkalan Udara Andir ka pihak AURI kakara dipigawé tilu bulan saterusna nyaéta dina tanggal 12 Juni 1950. Serah tarima dipigawé Mayor E.J. Van Kappen ngawakilan pamaréntah Karajaan Walanda sarta sarta pihak AURIS diwakilan Mayor Udara Wiweko Soepono anu nyekel kalungguhan minangka Kepala Sub Panitia Penerimaan Materil sarta Personil ti ML Walanda sakaligus wawakil AURI.

 

Perjoangan Husein Sastranegara

Husein Sastranegara nyaéta salah saurang diantara inohong-inohong anu milu sarta ngabdikeun dirina dina pembinaan perjuangan nyekel pakarang dina mangsa-mangsa revolusi fisik, hususna di widang pertahanan udara. Tapi pohara pikalebareun yén sumanget pengabdian sarta kasadiaan ngorbankeun minangka Patriot Tanah Airi henteu bisa lumangsung leuwih lila. Almarhum ngan bisa menyumbangkan tanagana pikeun perjuangan kemedekaan Indonésia dina waktu sataun leuwih saeutik ieu hartosna ngan dina wayah lima bulan waé waktu sanggeus Angkatan Udara RI resmi diadegkeun. Sanajan kasempetan pikeun bakti ka lemah cai anu dipikanyaahna sakitu pondok, teu pisan-pisan ngaleungitkeun peunteun-peunteun jasa perjoanganana, utamana dina mangsa-mangsa lumagsungna perjuangan fisik anu rongkah nalika nyanghareupan agresi Walanda.

Samangsa hirupna Husein sastranegara geus méré tauladan anu teu kapenteun ka generasi penerus, boh di widang kejuangan, kahayang anu teuas dina ngahontal cita-cita, boh tekadna anu kuat pikeun nyaho sarta ngawasa téknologi penerbangan dina mangsana. Herasna kahayang sarta tekadna tur kerelaan ngorbankeun demi perjuangan geus katingali dina diri Husein sastrnegara. Kamandangna anu laér ka hareup milu nyimpen pondasi anu penting pikeun pangwangunan Angkatan Udara, anu jaga jadi pancangan suku anu kuat dina ngembangkeun hiji kakuatan Angkatan Udara anu modern di poé kahareupnakeun.

 

Saha sabenerna Husein Sastranegara.

Husein Sastranegara mangrupa anak saurang Pangreh Praja, ditempo kana kasang tukang kulawarga, Husein Sastranegara nyaéta turunan ningrat Parahiangan sarta golongan ménak Bumiputera. Boh ti pihak ramana ogé ibuna, ku kituna ngocor Darah Biru ka diri Husein sarta 13 barayana anu séjén. Rama Husein, Rd. Demang Ishak Sastranegara nyaéta saurang pangreh praja (Demang) jaman Walanda sarta kungsi nyekel kalungguhan minangka Wedana Ujungberung, Pajabat Bupati di Tasikmalaya salila 17 bulan sarta Patih Tasikmalaya. Ramana mangrupa putera nunggal Rd. Askad Sastranegara, saurang Onder Collecteur Pengsiun Sumedang. Sedengkeun ibuna, Rd. Katjih Lasminingroem, putri Rd. Wiranata, Onder Collecteur Pengsiun Cicalengka. Aranjeuna nikah di Kadungora Garut dina tanggal 16 Oktober 1907.

Sababaraha catetan sajarah aya béda dina nuliskeun tempat sarta tanggal kalahiran Husein, tapi dumasar catetan Yayasan Wangi Demang Sastranegara disebutkeun yén Husein dilahirkan di Cilaku Cianjur dina tanggal 20 Januari 1919, minangka anak ka dalapan ti 14 duduluran. Kaayaan lingkungan kulawarga sarta jamanna, utamana dina status pakasaban kolot pajabat di lingkungan pamaréntahan Hindia Walanda, mikeun pangaruh kuat dina cara tempo sarta gaya hirup nonoman Husein. Geus lain jadi rusiah umum deui yén dina waktu éta barudak ti kulawarga kelas menengah Bumiputera ngabogaan gaya hirup anu leuwih sarta pikeun jadi militer tinangtu beurat pikeun nuju ka hal anu idéal.

Cara tempo sarta gaya kawas éta henteu sok jadi goréng. Malahan mikeun mangfaat positif ka diri Husein. Contona manéhna henteu diancik rarasaan rendah diri (inferiority complex) anu biasana jadi pasualan pangsoranganna pikeun warga pribumi, utamana lamun pahareup-hareup jeung jalma-jalma Walanda. Komo, sisi positif séjénna nyaéta nyirun manéhna saurang nonoman Husein kalawan cita-cita sarta angkeuhan anu pohara luhur. Nurutkeun katerangan pamajikan Bapa Husein, Ny. Koriyati Mangkuratmaja, cita-cita anjeunna nyaéta hayang jadi saurang perwira. Kahayang éta dimimitian Husein sakola di Europese Lagere School (ELS) di Bandung satingkat Sakola Dasar (SD) di jaman ayeuna. Sanggeus éta Husein neruskeun ka Hager Burger School (HBS) di Bandung, anu saterusna pindah ka HBS KWDRI di Jakarta. Réngsé lulus HBS taun 1939, Husein jadi mahasiswa di Technisch Hoge School (THS) di Bandung (ayeuna ITB).

Nalika Perang Dunya II dina taun 1939 karasa langsung dina nasib sakola kalawan lalampahan hirup Husein. Walanda ngageugeuh Jerman, nyadar posisina éta pisan pamaréntah Hindia Walanda nerapkeun siasat “Narik Simpati” rahayat Indonésia kalawan mikeun kalaluasaan ka nonoman Indonésia mecakan karier hirupna di widang penerbangan militer. Kasempetan éta dijadikeun minangka kasempetan gedé anu ngajangjikeun ku Husein. Henteu asa-asa Husein ogé nyokot kaputusan ninggalkeun bangku kuliahna sarta ngadaftarkeun diri ka Sekolah Militer Luchtvaart School atawa disebut ogé Luchtvaart Afdeling di Kalijati, Subang taun 1939. Husein kaasup salah sahiji tina 10 jelema nonoman pribumi anu ditarima pikeun nuturkeun Pendidikan Perwira Penerbang.

Dina taun éta sabenerna aya kajadian sajarah penting anu digabungkeunana Sakola Penerbang anu tempatna di Kalijati Subang jeung Sakola Pengintai di Lapang Andir Bandung. Ti 10 urang siswa anu asup, ngan lima urang anu lulus meunang brevet penerbang, nyaéta Husein Sastranegara, Ignatius Adisutjipto, Sambodja Hurip, Sulistiyo sarta Sujono. Kalima urang siswa penerbang pamustunganana jadi perintis dina dunya penerbangan di Indonesia, saterusna prosés atikan angkatan kahiji éta lekasan taun 1940.

Hanjakalna, Husein gagal neruskeun Pendidikan Penerbang lanjutanana di Bandung. Babarengan jeung dua urang baturna, nyaéta Sujono sarta Sulistyo, Husein ngan meunang KMB (Kielne Militaire Brevet) atawa Lisénsi menerbangkan pesawat-pesawat bermesin tunggal. Sedengkeun anu meunangkeun GMB (Groote Militaire Brevet) ngan Agustinus Adisutjipto sarta Sambudjo Hurip.

 

Ngamimitan Karir jadi Inspéktur Pulisi

Alatan kurangna sarat kasebut, mangka rencana mimitina pikeun ngasupan Sekolah Penerbang Darurat di Bandung jadi kahalang. Kagagalan kasebut ngabalukarkeun Husein robah pamadegan, sarta dina taun 1941 ngasupan Pendidikan Sekolah Inspéktur Polisi di Sukabumi. Sawatara ti éta Jepang geus milu nyokot bagéan dina Perang Dunya anu mimiti ngayakeun ekspansi-ekspansi ka Asia Tenggara sarta pamustunganana bisa ngageugeuh Indonésia. Sanggeus kurang leuwih dua taun nuturkeun Pendidikan Inspéktur Polisi (Keibuhoo) sarta ngingetkeun kaperluan Jepang waktu éta, cacak tacan lulus, Husein langsung diangkat jadi Inspéktur Polisi di Sukabumi.

Husein saterusna dipindahkeun jadi Kepala Polisi di Sukanagara Cianjur sarta nyanghareupan Proklamasi Kamerdékaan RI 1945, Husein dipindahkan deui minangka Kepala Polisi di Bogor. Bisa disebutkeun, karir militer Husein dina pangabdianana minangka pajoang sarta kusuma bangsa dimimitian ti jalur kapulisian. Talukna balatentara Jepang ka Sekutu anu saterusna disusul ku ngagolakna revolusi fisik, ngajadikeun Husein kudu ngagabungkeun diri jeung Barisan Keamanan Rahayat (BKR) di Bogor sarta nyekel kalungguhan minangka salah sahiji komandan dina divisi anu dijieun ku Didi Kartasasmita. Tapi pacongkédan anu lumangsung antara dirina jeung atasanana ngabalukarkeun Husein ngundurkeun diri ti Kasatuan kasebut sarta asup ka Kasatuan BKR Bandung bagian Resimen Kuda anu tacan diorganisir. Lalampahan hirupna ngaguratkeun Husein kudu balik ka jalur panerbangan. Kira-kira bulan September – Oktober 1945 Husein digeroan ku Suryadi Suryadharma (KSAU) anu mangsa éta minangka Kepala BKR Panerbangan. Pamanggilan éta patali jeung kaperluan ngurus Lapang Udara (Lanud) Andir (ayeuna Lanud Husein Sastranegara) anu cikénéh réngsé direbut ku para pajoang RI. Husein dipercaya pikeun ngurus Lapang Udara Andir.

 

Hijrah Ka Yogyakarta

Hanjakalna, pancén éta tacan kungsi dilakonan ku Husein. Kualatan, saréngséna Husein ngalapor ka KASAU Suryadarma, medar béja yén Lapang Udara Andir bisa dikawasa deui ku soldadu Jepang sarta lulugu dicokot ku Inggris ngaliwatan Jepang. Henteu waé Lapang Udara Andir, Bandung ogé kudu ditinggalkeun ku para pajoang RI, kaasup Husein di jerona, Husein pamustunganana milu hijrah ka Puseur dayeuh perjuangan Yogyakarta sarta turut ngagabung jeung Tentara Keamanan Rahayat (TKR) bagian penerbangan.

Di Yogyakarta ieu pisan mimiti disusun sarta dibina pertahanan kakuatan udara. Dina mangsa éta tanaga penerbang dirasakeun pohara diperlukeun. Sabot sakola penerbang mimiti dibuka, Husein kaasup salah saurang sarta siswana. Maranéhanana asalna sarta sagala rupa atikan mimiti ti nu boga brevet nepi ka ka maranéhanana anu tacan kungsi hiber sarua pisan. Kalawan miboga modal tekad anu sarua, usaha pikeun milu sarta jadi pajoang dina nguatkeun pertahanan lemah cai anu dipikacinta.

Dina tanggal 9 April 1946 TKR bagian Penerbangan statusna dirobah jadi Angkatan Udara Republik Indonésia (AURI) anu ngadeg sorangan. Sanggeus réngsé nuturkeun Pendidikan Sekolah Penerbang Lanjutan (SPL) di Yogyakarta, Husein langsung diangkat jadi Instruktur di sakola penerbang kasebut ngarangkap jadi Perwira Operasi AURI.

Dina période taun 1945-1946 AURI riweuh kénéh ku “penerbitan” materil anu mangrupa pesawat-pesawat rongsokan titinggal Jepang sarta samentara waktu tacan aya usaha pikeun ngalakonan operasi-operasi anu boga sipat ofensif penyerangan. Konsolidasi ka jero dipigawé kalawan ngayakeun hubungan-hubungan udara ngaliwatan pangkalan-pangkalan anu geus dipimilik RI. Dina hubungan ieu pisan Husein pohara aktip dina ngapungkeun sarta mecakan pesawat-pesawat rongsokan titinggal Jepang kawas Churen (mindeng disebut ogé jeung Cureng), Cukiu. Sarta Pesawat pembom Hayabusha Diponogoro 1. Dina tanggal 21 Méi 1946 Husein geus ngayakeun penerbangan formasi ti Lapang Udara Maguwo di Yogyakarta nuju ka lapang Hawa Gorda di Serang. Dina tanggal 10 Juni 1946 ngahiberkeun formasi lima pesawat Churen ti Yogyakarta ka Cibeureum Tasikmalaya dina raraga ngaresmikeun dibukana lapang terbang kasebut, ogé hiber leuwih jauh ka Kulon dipigawé ku manéhna dina tanggal 23 Juni 1946 nepi ka ka lapang Gorda di Banten (Serang). Reujeung pesawat Pembom Diponogoro 1 Husein kungsi ogé hiber ti Maguwo Yogyakarta ka Maospati (Madiun) sarta komo dina tanggal 13 Séptember 1946, Husein masih ngapungkeun pesawat Churen pikeun ngawurkeun kembang dina upacara “Pemakaman Tarsono Rujito di Salatiga”.

 

Tiwas Mangsa Test Flight

Takdir Pangéran Anu Maha Esa geus ngaguratkeun Husein. Tacan ogé taun 1946 lekasan, Husein geus digeroan nyanghareupan Mantena. Waktu éta tanggal 26 Séptember 1946 miboga pangkat pamungkas minangka Mayor Udara. Saméméh kajadian sabenerna geus aya hiji kila-kila goréng anu ditarima ku lanceuk pangkolotna dina hiji ngimpi. Dina ngimpi éta, Husein jeung salah saurang baraya lalakina, nyaéta Rd. Ibrahim Satranegara, ngambang palid di tengah-tengah galura/ombak laut anu pohara tarik. Pamustunganana ngimpi éta jadi kanyataan kadua urang putera Rd. Ishak Sastranegara ieu gugur dina ngaperjoankeun bangsana.

Dina ahir Séptember 1946 Husein meunangkeun pancén ngalakonan Test Flight (uji terbang) hiji pesawat Chukiu di luhur Kota Yogyakarta. Pesawat rongsokan titinggal soldadu Jepang éta rencanana baris dipaké pikeun mawa Perdana Menteri RI Sutan Syahrir nuju ka Malang. Test Flight ayeuna memang kudu dipigawé sarta merlukeun kesiapan jiwa para pilot alatan pesawat-pesawat  titinggal Jepang kasebut sabenerna asup kualifikasi henteu Iayak deui diapungkeun. Nyatana pesawat Chukiu anu diapungkeun Husein ngalaman karuksakan mesin nepi ka murag kabeuleum di luhur Gowongan Lor Yogyakarta sakaligus niwaskeun Husein babarengan juru téknik Rukidi. Husein ninggalkeun saurang pamajikan Ny. Koriyati Mangkuratmaja kalawan tilu urang putera anu masih laleutik.

Minangka pangajén nagara kana jasa-jasana salila ngabdikeun diri ka lemah cai, mangka Husein Sastranegara pangkatna taékeun ti Mayor Udara jadi Komodor Muda Udara (Anumerta) sederajat Kolonél Udara ayeuna. Kalungguhan pamungkas Husein nyaéta minangka Instruktur di Sekolah Penerbang Yogyakarta ngarangkap Perwira Operasi AURI. Kualatan jasa-jasana, Husein meunang sajumlah kasinugrahan tanda jasa sarta pamaréntah, diantarana Bintang Garuda, Bintang Satyalancana Perang Kemerdekaan RI, Piagam Présidén salaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI taun 1957.

Kualatan jasa-jasa sarta peunteun-peunteun kapahlawanan anu geus ngabdikeun diri ka Nagara sarta Bangsa, pamustunganana ngaran Husein Sastranegara diabadikeun pikeun ngaganti pangkalan Udara Andir jadi Lanud Husein Sastranegara tanggal 17 Agustus 1952 dumasar Keputusan KASAU No. 76 tahun 1952. Husein dianggap minangka salah saurang pajoang sarta perintis anu geus nyimpen dasar-dasar pangwangunan di widang penerbangan nasional. Husein gugur minangka pahlawan dina umur anu masih ngora nyaéta 27 taun sarta layonna dikurebkeun di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta.

Image

Patung Husein Sastranegara
Parapatan Jl. Pajajaran – Jl. Abdulrahman Saleh Bandung

 

Obah Basa : Andi Rustandi Sunarya

Dicutat tina sababaraha Pedaran :
–  Link TNI AU
( http://tni-au.mil.id/content/lanud-husein-sastranegara-0 )
–  Asep Moh. Muhsin
( http://beritacianjur.blogspot.com/2007/12/sukanagara-dan-husen-sastranegara.html )
–  Tabloid Aviasi
( http://tabloidaviasi.com/tokoh-penerbangan/sang-penerbang-gugur-dalam-uji-terbang )

Posted on Februari 13, 2014, in Pahlawan Tatar Sunda. Bookmark the permalink. 4 Komentar.

  1. Djudju Amidjaja AM

    lanud Andir (Husein sastranegara), aya anu kalangkung, ti 1942 ku jepang, pun Bapa lebet direkrut janten tehnik di gudang bengkel pesawat, 1944 dilatih janten pasukan pertahanan Lanud Andir, jante Sudancho AU jepang dugi 1945, 17 Agustus 1945 ngibarkeun Bendera Dwi Warna anu Munggaran di Lanud Andir, bendera Walanda sisa di gudang teras di piceun anu warana Bulaona, janten bendera Dwi Warna, sekutu inggris jadi nguasa Lanud Andir lajeng Bendera Dwi Warna di turunkeun Oktober 1945, peperangan teu eureun dugi Bandung lautan Api 24 Maret 1946, para pajoang ngungsi ka 11 km tina puser kota Bandung ka Baleendah..dst…. pelakuna Pun Bapa A. Achmid

  2. Djudju Amidjaja AM

    hatur nuhun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: