Ngeunaan Halal Bihalal

halal bihalal

Obah Basa : Andi Rustandi Sunarya
Dicutat tina sababaraha pedaran

Dina tasma Islam, halal bihalal boga tujuan pikeun ngahormatan sasama manusa dina cangkang silaturahmi. Halal bihalal ditempo ti sisi silaturahmi bisa jadi perantara pikeun memperluas rezeki sarta manjangkeun umur, sakumaha katerangan hiji hadis ti Abu Hurairah ra, manéhna ngomong yén Rasulullah SAW kungsi ngadawuh: “Sing saha anu hayang diluaskan rezekinya sarta dipanjangkan umurna, hendaklah manéhna bersilaturahmi”

M. Qurasih dina bukuna anu judulna “Membumikan Al-Qur’an” méré guaran ngeunaan harti anu kakadung dina Halalbihalal. Ceuk anjeuna halalbihalal ngandung tilu harti.

KAHIJI, ti langlangan kabasaan. Kecap halalbihalal asalna ti kecap halla atawa halal anu bisa hartosna ngabéréskeun pasualan atawa problem, ngalempengkeun benang kusut, ngahérangkeun cai anu kiruh, sarta ngalaan beungkeutan anu nyangreud.
Ku kituna kalawan ayana acara halalbihalal diharepkeun hubungan anu salila ieu kiruh sarta kusutl bisa geura dilubérkeun sarta dihérangkeun. Halalbihalal miboga  ma’na pikeun “merekontruksi relasi” kamanusaan anu leuwih tiis sarta nentremkeun.

KADUA, langlangan hukum. Kecap halal dipaké minangka lawan ti kecap haram sarta makruh. Kalawan boga harti ieu, mangka halalbihalal ngandung harti kkakiwarian saban jalma anu ngalakonan halalbihalal pikeun ngaleupaskeun diri ti gawéna anu haram sarta makruh, atawa ngaleupaskeun diri ti gawéna dosa.
Teu pisan-pisan pas lamun dina acara halalbihalal dipaké minangka wanci silih ngomongkeun kagoréngan, ngafitnah, atawa gawéna mubazir (izraf-kamalinaan).

KATILU, saupama ditempo ti Al- Qur’an hartina bisa urang tempo dina sawatara ayat dina Al-Qur’an di antarana dina 6 ayat anu aya dina lima surat, dua di antarana diruntuykeun kalawan kecap haram nyaéta dina surat An-nahl ayat 116 sarta surat Yunus ayat 59.
Dina surat An-Nahl ayat 116, hartina: “Sarta ulah manéh ngomong ka naon anu disebut-sebut ku létah anjeun sacara dusta ieu halal sarta haram pikeun ngayakeun kebohongan ka Alloh. Saéstuna jalma-jalma anu ngayakeun kebohongan ka Alloh moal boga untung.”

Saterusna dina surat Yunus ayat 59 ogé diréndéngkeun anu hartina : “Kedalkeun, jéntrékeun ka kuring ngeunaan rizki anu diturunkeun Alloh ka anjeun, tuluy manéh jadikan sawaréhna haram sarta (sawaréhna) halal. Kedalkeun, naha Alloh mikeun idin ka anjeun (ngeunaan ieu) atawa manéh nga aya-aya waé ka Alloh?”

Sedengkeun kaopat sésana sok dirangkaikan kalawan kecap kuluu hartina makanlah sarta kecap thayyibah anu hartina alus. Hal ieu bisa ditempo dina surat :

Dina surat Al-Baqarah ayat 168, hartina: “Héy sakabéh manusa, dahar ku hidep anu halal ogé alus ti naon anu aya di bumi, sarta ulah manéh nuturkeun léngkah-léngkah syaitan, alatan saéstuna syaitan éta téh satru anu nyata pikeun anjeun.”

Dijelaskeun ogé dina surat Al-Anfal ayat 69, hartina: “Mangka makanlah ti sebagianrampasan perang anu geus engkau cokot éta, sapikeun kadaharan anu halal deui alus, sarta taqwalah ka Alloh, saéstuna Alloh Maha Welas tur Maha Asih.”

Surat Al-Maidah ayat 88, hartina: “Sarta dahar ku hidep kadaharan anu halal deui alus ti naon anu Alloh geus rizkikan ka anjeun, sarta taqwalah ka Alloh anu anjeun iman ka Anjeunna.”

Pamungkas dina surat An-Nahl ayat 166 hartina: “Mangka dahar ku anjeun anu halal deui alus ti rizki anu geus dibikeun Alloh ka anjeun; sarta syukuran nikmat Alloh, saupama anjeun ngan ka Anjeuna waé menyembah.”

Ku cara ngadeukeutkeun ku cara “Qur’ani”, mangka anu dipimaksud halal bihalal nyaéta kawangunna komitmen babarengan pikeun ngalakonan anu alus sarta méré manfaat sarta nyugemakeun kabéh pihak.

Ku kituna, katilu pangarti anu dikandung dina kecap halal bihalal bisa dipaké pikeun ngécéskeun talatah anu dikandung ku talari/tradisi kasebut. Dina konteks ieu halalbihalal mangrupa média anu pang efektifna pikeun ngabeungkeut deui hubungan anu ngimpel ku cara silih hampura sarta nyadar kahilapan séwang-séwangan.

Pas pisan dina acara halalbihalal kabéh jelema ngedalkeun ménta hampura lahir batin. Bisa jadi sanggeus lahiriah kabéh jelema bisa ngahampura tapi sacara batiniah henteu katutup jigana cangkaruk kénéh ku dendam, rasa nyeri haté. Jelema anu kawas ieu biasana sacara lahir geus ngahampura kalawan ditandaan kalawan sasalaman leungeun, tapi sacara batin tacan ngahampura sapinuhna.

Di jero acara halalbihalal ogé diwangun komitmen babarengan pikeun ngalaan diri ti sagala gawéna anu haram, pikeun saterusna nyieun niat pikeun ngalakonan hal-hal anu alus sarta méré mangpaat pikeun batur.

Sanggeus nyadar hakikat halalbihalal anu pinuh talatah-talatah moral sosial religius kasebut, mangka saterusna halalbihalal bisa dimangpaatkeun minangka ajang komunikasi produktif antar sagala rupa komponén bangsa.

Kaayaan halalbihalal anu pinuh kalawan nuansa kaagamaan, kakulawargaan sarta ngalubérkeun nyieun kabéh jelema anu ngalakonanana henteu ngabogaan beungbeurat psikolgis nu tangtu. Dina waktu éta pisan komunikasi bener bisa kawangun kalawan alus. Dina giliranana mecenghul kahayang pikeun silih mantuan sarta silih ajén.

 

Asal Usul Talari/Tradisi Halal Bihalal

Di Mekkah sarta Madinah, talari halal bihalal henteu dipikawanoh. Alatan éta, bisa disebutkeun halal bihalal made in Indonésia atawa ciptaan umat Islam Indonésia atawa dina basa Prof. Dr. Quraish Shihab nyaéta hasil pribumisasi ajaran Islam di tengah masarakat Asia Tenggara.

Dina sababaraha pedaran, talari halal bihalal mimiti dirintis ku Mangkunegara I, lahir 08 April 1725, anu kaceluk kalawan sebutan Pangeran Sambernyawa. Waktu éta, pikeun ngahewat waktu, tanaga, pikiran sarta waragad, sanggeus sholat Idul Fitri, Pangeran Sambernyawa ngayakeun pasamoan antara raja kalawan para punggawa sarta soldadu sacara babarengan di balé karaton. Dina budaya Jawa, hiji jalma anu sungkem ka jelema anu leuwih kolot nyaéta hiji gawéna anu kapuji. Tujuan sungkem nyaéta minangka siloka ngahormat sarta ménta hampura.

Asal séjénna nyaéta talari halal bihalal lahir dimimitian dina mangsa revolusi kamerdikaan, di mana Walanda datang deui. Waktu éta, kaayaan Indonésia pohara kaancam sarta nyieun sajumlah inohong ngahubungan Soekarno dina bulan Puasa 1946, ambéh daék di poé raya Idul Fitri anu cindek dina bulan Agustus ngahelar pasamoan kalawan ngondang sakumna komponén revolusi. Tujuanana nyaéta ambéh lebaran jadi ajang silih ngahampura sarta narima karagaman dina cangkang “persatuan dan kesatuan bangsa”.

Saterusna, Présidén Soekarno nyatujuan sarta dijieun kagiatan halal bihalal anu dihadiran inohong sarta elemen bangsa minangka mageuhkeun hubungan silaturahmi sacara nasional. Saprak mangsa éta, beuki ramé talari halal bihalal sarta tetep dimumulé ku masarakat Indonésia minangka salah sahiji média pikeun mempererat persaudaraan pikeun kulawarga, tatangga, batur gawé sarta umat ngagem agama.

 

Kacindekan

Halal bihalal mangrupa talari has anu “merefleksikan” yén Islam nyaéta ageman/agama toléransi, anu ngasongkeun “pendekatan hidup rukun” reujeung kabéh ageman. Talatah universal Islam pikeun sok migawé alus, ngahampura kasalahan batur sarta sarana pikeun silih paheula-heula dina kahadéan, ku kituna tetep jadi kelir pangsoranganna pikeun masarakat Muslim Indonésia.

Leupas ti harti sabenerna kagiatan halal bihalal gumantung dina niat jelema anu menggelarnya sarta perspektif saban masarakat ti mana meunteun manéhna. Ulah nepi ka silaturahmi ngan sawates simbol kapadulian sarta ajang pencitraan pikeun minuhan agénda taunan dina raraga ngareuah-reuah poé raya kameunangan.

 

Mugia aya mangpaatna

Iklan

Posted on Agustus 5, 2014, in Talari/Tradisi. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: