Mimi Rasinah – Maéstro Tari Topéng

Mimi Rasinah

Mimi RasinahMimi Rasinah nyaéta saurang Penari Topeng Indramayu kahot. Komo, ngaranna ogé geus asup kana kategori maéstro. Ieu wanoja geus némbongkeun dedikasi anu sakitu luhurna kana kasenian tradisional khususna Tari Topeng ti Indramayu.

Anjeuna lain ngan saukur nari ku topéng anu sok gunta-ganti dina rarayna, namung anjeuna ogé nyebarkeun inspirasi ka batur pikeun mitresna tur ngamumulé Tari Topeng Indramayu.

 

 

MAESTRO TARI TOPENG

Rasinah lahir di Désa Pekandangan, Indramayu, Jawa Barat dina tanggal 3 Pebruari 1930. Kadua kolotna ogé seniman. Alatan éta, getih seni ogé ngucur di jero ragana. Ti keur leutik anjeuna geus diajar nari pepek kalawan aturan-aturan “mistis”na. Komo, anjeuna ogé geus diaménkeun di panggung-panggung hajatan (bebarang), pikeun negeskeun guratan hirupna salaku seniman.

Ti leutik Mimi geus mikawanoh tari topeng anu diajarkan bapana, Bapa Lastra. Dina umur 5 taun anjeuna geus diajarkeun nari ku bapana anu katelah minangka dalang sarta indungna anu minangka dalang ronggéng. Nincak umur 7 taun, anjeuna mimiti ngider pikeun bebarangan atawa ngamén tari topeng. Sabot bangsa Jepang anjog ka Indramayu, rombongan topeng bapana dituduh ku Jepang minangka ‘mata-mata’, ku kituna kabéh aksesori tari topeng dibinasakeun ku bangsa Jepang nepi ka ngan nyésa hiji topeng waé. Dina agresi anu kadua kalawan tuduhan anu sarua, bapana tiwas ditémbak ku Walanda.

Mangsa budak sarta rumaja Rasinah nu aya ina haténa saukur tarian. Sapopoéna hirup Rasinah ngora saukur panggung-panggung hajatan, pepek kalawan sora tatabeuhanana. Ku kituna, di luar Tari Topeng Indramayu, éstuning anjeuna lain nanaon. Ngan saukur tukang ngawih Gambang Kromong klasik. Anjeuna ogé eunteungan “anak wayang” anu sapanjang hirupna dibikeun pikeun panggung sarta panongton. Anjeuna henteu mikawanoh hal séjén di luar dunya éta. Sakola atawa ngarasakeun kagumbiraan kawas kaum rumaja sapantaranana.

Sapupus bapana, rombongan tari topeng Rasinah dipingpin salakina, Mama Amat, saurang dalang wayang. Nepi ka kajadian G-30-S, anjeuna dicaram pikeun manggung, alatan tarianana anu ngaronjatkeun syahwat sarta abangan. Teu cukup badéy Gestapu, dina taun 1970-an jumplukan tari topeng Rasinah beuki sepi waleran, pentas tarling, dangdut,jeung sandiwara anu ngagantikeunana. Salaki Rasinah pamustunganana ngajual sakumna topeng sarta aksesoris tari minangka modal ngadegkeun grup sandiwara. Rasinah ngandeg  henteu nari topeng salila 20 taun leuwih, ngan nabeuh gamelan waé pikeun sandiwara.

Kakuatan haté Rasinah pikeun terus konsisten di galurna lain henteu dihadang masalah. Obahna pangaresep masarakat ti kasenian tradisional ka kasenian anu leuwih modern nyieun Rasinah sarta seniman tradisional umumna kakeunaan balukar anu gedé. Aranjeuna kaleungitan panggung-panggung hajatan, lahan pikeun ngaéksprésikeun kasenimanana, sarta tangtu waé, napakah.

Mangsa-mangsa hésé kawas éta dirasakeun bener ku Rasinah. Leuwih-leuwih sanggeus bapa sarta indungna pupus. Anjeuna mangrupakeun anak tunggal. Ku kituna, anjeuna kudu ngagantungkeun hirupna ka salakina. Anjeuna ampir henteu ngabogaan kasempetan pikeun nari. Alatan euweuh deui anu ngondang.

Dina kasorangan sarta katerasinganana, anjeuna ngan masrahkeun hirupna ka Anu Kawasa. Anjeuna henteu wani deui ngitung-ngitung guratan nasib di hareupeunana. Alatan, anjeuna sadar yén manéhna saukur seniman tradisional, ogé alatan pangabisa anu kawates. Pikeun pindah dina asal panghidupan anu séjén, anjeuna ogé ngarasa henteu bisa. Mangka, anjeuna ogé ngan bisa nari di imahna sorangan. Mindeng, manéhna nari dibaturan incuna, Aerli. Sarta, dipirig sésa kendang, saron, sarta goong ti bapana, anjeuna ogé coba ngajarkeun ka incuna Edi. Waktu éta, manéhna mecakan nurunkeun pangabisa senina ka dua incuna.

Cara éta dilakonan ku Rasinah, ambéh manéhna tetep ngabogaan sumanget pikeun nari. Di émutanana ngan ngolébat hiji niat, ambéh hirup anu pait éta bisa dijalanan kalawan kagumbiraan sabari ngabagikeun pangabisa ka jalma anu pangdeukeutna. Tari Topeng Indramayu nyaéta hiji-hijina harta karun anu dipibogana. Ku kituna, ngan kubarangéta pisan manéhna bisa ngawariskeun élmuna ka turunanana.

Wangunan sumanget pikeun panceg jeung babagi, sarta kapasrahan pikeun mikeun sagala-galana ka Dzat Anu Maha Sampurna, pamustunganana manggih kabagjaan. Katabahan sarta soson-soson pikeun terus micinta seni sacara raharja ngabuahkeun perhatian pihak séjén. Anjeuna yakin yén jalma anu ujug-ujug miduli dirina sarta Tari Topeng Indramayunya nyaéta siloka tina leungeun-leungeun Pangéran. Enya, harti sipat Welas sarta Asih-Na..

Minat golongan pamerhati kasenian kasebut anu boga tékad merevitalisasi kasenian Tari Topeng Indramayu nyambuangkeun amisna ogé pikeun Rasinah. Anjeuna ogé dipénta pikeun nari di sagala rupa tempat. Lain saukur panggung-panggung hajatan di kampung-kampung. Tapi, kaasup ogé péntas-péntas di gedong-gedong kasenian di dayeuh, di jero sarta luar nagari. Kacida Rongkah.

Saung anu tadina ampir runtuh alatan henteu kungsi meunang perhatian, lalauna dibangun deui ku anjeuna. Komo, anjeuna ogé junun ngawangun sanggar basajan di salah sahiji juru imahna. Batur latihan anjeuna ogé lain ngan Aerli, incuna. Tapi, barudak séjén rajol pikeun ménta ogéharta karun” anu dipibogana. Bareng kalawan éta, ondangan pikeun nari ogé henteu kungsi deui ngandeg.

Mangka, Rasinah anu ku murid-muridnya digeroan Mimi (nini) geus meunang pangajén anu taya babandingna di mangsa sepuhna. Anjeuna bisa imut bagja nalika ngayakineun yén kateguhanana neuleuman Tari Topeng Indramayu ngabuahkeun panén anu gedé. Anjeuna bisa seuri atoh waktu nyukuran yén kapancegan haté pikeun ngawal kasenian tradisional éta mikeun mangpaat taya papadana. Ku kituna, anjeuna ogé bisa mopohokeun kapeurih sarta dodoja anu salila ngalalakon dina kasenian sarta kahirupan nyatana.

Urang bisa cumarita, naon anu lumangsung ka Mimi Rasinah alatan kapaksa. Anjeuna kapaksa cicing dina kamiskinan sarta katungggaraanana salaku seniman tradisional, alatan anjuna henteu ngabogaan pangabisa séjén. Anjeuna terus neuleuman Tari Topeng Indramayu alatan euweuh pilihan séjén. Pamadegan éta henteu salah. Namung, fakta ogé nyarita, ku kamiskinan sarta katunggaraan éta malahan anjeuna terus nari. Padahal anjeuna henteu deui meunang panggero sarta ngabogaan panggung tetep. Anjeuna nari pikeun dirina sorangan sarta di “panggung” anu kacida heureut di jero saungna. Anjeuna ogé nari bari ngabagi “kasenimanana” ka jalma pangdeukeutna. Kadua hal éta mangrupa patanda kapancegnana pikeun ngabéla hirup sarta salawasna babagi.

Rasinah lir ibarat sagagang jukut. Jukut henteu ngarasula kana kamiskinan, katunggaraan, sarta kanyataan diri, anu saenyana salawasan aja di handap. Anjeuna terus sumanget, soson-soson, sarta tawakal, pikeun ngamimitian ngeusian wanci isuk. Komo, reujeung “panggung” anu kacida basajan, manéhna terus “berkesenian”. Sarta, dibarengan suka-cita, rona héjo diawurkeun ka sakurilingna. Anjeuna panceg sarta mikeun. Hiji ajaran asih anu kacida jerona, anu henteu deui mikir ngeunaan ayana diri sarta imbalan luhur nebarkeun asih éta sorangan.

Anu dipigawé Rasinah mangasa pasualan-pasualan hirup moro manéhna taya eureunna nyaéta masrahkeunana ka Anu Maha Ngabagi. Ngarasula, kaduhung, pegat asa, apatis nyanghareupan hirup, malahan ngan baris ngurangan sumanget panceg sarta keur mikeun. Ku kituna, teu maké proklamasi sarta émbaran anu kaleleuwihan, anjeuna memang némbongkeun nguliatna minangka Khalifah, anjeuna ngalakonanana kalawan istiqomah.

Nguliatna éta sorangan henteu kawas buronan anu rungkeb ku masalah atawa mandegna karier. Tapi, pribadi nan tercerahkan” nyaéta pilihan séjén ti hirup ieu. Saha ogé kaci hirup kalawan pilihan séwang-séwangan. Teuing kudu terus ngapungkeun sumanget ngimpi, kahayang, cita-cita, sarta ambisi, pikeun ngahontal kabagjaan duniawi. Atawa, mecakan ngahontal udagan kabagjaan di alam séjén.

Dina 1994, Endo Suanda sarta saurang baturna sasama dosen di STSI Bandung, Toto Amsar Suanda, nepungan Rasinah. Tarian Topeng Kelana anu dipintonkeun Rasinah nyieun duanana kataji. Aura magis anu aya, sarta sipat anu tuluy robah luyu kalawan sipat 8 topeng anu aya, ti mimiti topeng panji nepi ka kelana, nyieun aranjeuna kataji. Sabot éta ogé sumanget Rasinah pikeun nari ngoréjat deui, sarta Rasinah mimiti deui bisa manggung boh di jero nagari ogé luar nagari.

Kaseriusan Mimi Rasinah dina neuleman kasenian ieu dibuktikeun kalawan ngabéla talari/tardisi tari ieu, ku kituna loba anu nyebutkeun anjeuna klasik. Mimi Rasinah ogé aktip ngajarkeun tari topeng ka sakola-sakola anu aya di Indramayu.

 

RITUAL MISTIS TARI TOPENG

Aerli Incu Mimi Dasimah 1Di satukangeun peunteun budayana anu luhur, tari topeng sarat ku ritual mistis. Sacara gurat badag, ritual saméméh paméntasan tari topeng dibédakeun dua macem, pikeun hajatan anu boga sipat kapercayaan sarta pesta biasa.

Lamun pikeun hajatan aya sasajén. Lamun pikeun ritual urang aya deui. Jiga puasa-puasa jeung saupana. Lamun pikeun paméntasan biasa, henteu perlu nanaon,” kecap nu ngokolakeun sanggar Mimi Rasinah, Aerli Rasinah ka merdika.com, Juma’ah (18/4/2014).

Hajatan kawas nyadran, dipeunteun minangka hiji kagiatan anu ngabogaan peunteun spiritual luhur ku kituna pikeun ngalakonanana kudu dipigawé sauntuyan ritual minangka ngaberesihkeun diri.

Aerli Incu Mimi Dasimah“Lir ibarat urang daék nyanghareup kanu di luhur. Urang kudu mandi, nyucikeun diri. Intina nyucikeun,” terusna.

Topeng reujeung pakakas kasenian ogé teu poho pikeun disucikeun. Saban peuting Juma’ah kliwon, Aerli sok nyempetkeun diri nyucikeun barang-barang éta.

Di tempat Mimi Rasinah, lamun kliwon kudu enyaan ngahormatan. Ibaratna peuting spesial lamun peuting Jumaah kliwon,” ceuk Aerli.

Cai pikeun nyucikeun ogé lain cai sagawayah. Aerli ngaku kudu nyokot cai ti sawatara asal sumur anu aya di Indonésia.

Salaku penari topeng, ogé kudu dipigawé beberesih dina diri. Carana kalawan ngalakonan puasa-puasa nu tangtu anu geus ditetepkeun karuhun.

“Puasa pati geni. Lamun pati geni henteu kaci ngomong sapoé jeput. Henteu kaci saré. Kudu di kamar waé. Éta anu tacan kuring kuat ngalakonanana. Alatan pan sapoé sapeuting teu kaci saré, ngomong, kudu di kamar. Otomatis kudu kuat awakna,” tuluy Aerli ngécéskeun jenis puasa anu tacan bisa manéhna pigawé.

 

TILAR DUNYA

Mimi Rasinah dirawat di Rumah SakitDina taun 2006, Rasinah ragrag dina mangsa nyokot cai wudhu sanggeus ngajarkeun tari di hiji sakola di Indramayu. Dua minggu sanggeus dirawat di RSHS, Mimi mungkas jalan tarinya. Manéhna ngawariskeun sakumna topeng sarta aksesorinya ka Aerli Rasinah, incu panerusna, dina hiji upacara anu matak kagagas pisan. Dina 15 Maret Aerli kudu manggung di tujuh tempat dina sapoé minangka sarat pikeun neruskeun Mimi Rasinah. Saprak poé éta, ayana sanggar ogé aya di taktak mahasiswa STSI Bandung anu umurna 22 taun ieu.

Di mangsa sepuhna, Rasinah ampir teu bisa deui ngusikkeun leungeun, nénjragkeun suku, sarta nerapkeun topeng di rarayna. Komo, serangan stroke maksa najeuna pikeun bolak-balik ka rumah sakit. Tragisna, alatan taya waragad, kulawargana nepi ka boga paniatan ngajual topeng-topengna. Hiji-hijina kaperkasaan anu masih dilakonan saurang Rasinah, di tengah teu daya upaya anjeuna, nyaéta kapaheutan haténa maksakeun diri pikeun ngawas murid-muridna saban latihan nari. Subhanallah.

Mimi Rasinah Tilar DunyaCacak sawaréh awakna lumpuh alatan stroke, tapi sumanget Rasinah pikeun nari tetep aya, Rasinah ngomong Kuring baris eureun nari lamun geus maot”. Hal ieu dibuktikeun dina tarian pamungkasna, manéhna nari di Bentara Budaya Jakarta dina acara pentas seni sarta paméran “Indramayu Dari Dekat“, sanggeus tarian éta anjeuna gering parna sarta dirawat di RSUD Indramayu. Dina tanggal 7 Agustus 2010 Mimi Rasinah pamustunganana tilar dunya, tapi aktivitas nari di sanggar tarina masih tetep lumangsung.

Dimakamkeunana Mimi RasinahMimi Rasinah dikurebkeun di désa Pekandangan, Indramayu dina poé Minggu, 8 Agustus 2010 kira-kira jam 9:00 WIB. Ratusan aleut-aleutan anu ngalayat nganteurkeun mulangna sang maéstro anu ngaranna geus ngadunia alatan tari topengna. Dikurebkeunana maestro tari topeng Indramayu lumangsung sacara basajan. Warga anu ngilu nganteur layon sang maestro tari topeng gaya Indramayu ngabring nepi ka di astana anu pamungkas. Tapi ngan sajumlah seniman sarta pajabat satempat anu datang pikeun nuturkeun prosesi pemakaman.

Anu pasti, Rasinah geus némbongkeun conto anu hadé, pikeun milih pilihan anu séjén. Hiji udagan, anu bisa ngajadi, henteu sawajarna sarta henteu pati dipikawanoh. Tapi, lamun hal éta bisa ningtrimkeun batin, sakaligus bisa ngaronjatkeun sumanget, kasungguhan, katekunan, sarta kagigihan, pikeun meunangkeun hirup éta sorangan, sarta ngarasakeun kani’matan kalawan pinuh kabagjaan.

 

—- PEDARAN FOTO —-

MIMI RASINAH NUJU SEHAT

Mimi Rasinah Nari 9

Mimi Rasinah Nari 6

Pertunjukan Tari Topeng Rasinah dalam acara Temu Maestro Rasinah dan Jeihan di Cafe Toko You Bandung Jawa Barat tanggal ca. 2005

Pertunjukan Tari Topeng Rasinah dalam acara Temu Maestro Rasinah dan Jeihan di Cafe Toko You Bandung Jawa Barat tanggal ca. 2005

Pertunjukan Tari Topeng Rasinah dalam acara Temu Maestro Rasinah dan Jeihan di Cafe Toko You Bandung Jawa Barat tanggal ca. 2005

Pertunjukan Tari Topeng Rasinah dalam acara Temu Maestro Rasinah dan Jeihan di Cafe Toko You Bandung Jawa Barat tanggal ca. 2005

Pertunjukan Tari Topeng Rasinah dalam acara Temu Maestro Rasinah dan Jeihan di Cafe Toko You Bandung Jawa Barat tanggal ca. 2005

Pertunjukan Tari Topeng Rasinah dalam acara Temu Maestro Rasinah dan Jeihan di Cafe Toko You Bandung Jawa Barat tanggal ca. 2005

Pertunjukan Tari Topeng Rasinah dalam acara Temu Maestro Rasinah dan Jeihan di Cafe Toko You Bandung Jawa Barat tanggal ca. 2005

 

MIMI RASINAH MANGSA TARI ANU PAMUSTUNGANANA

Tari Pamungkas Mimi Rasinah 4

Tari Pamungkas Mimi Rasinah 6

Mimi Rasinah Milangkala ka 80 tauh

Tari Pamungkas Mimi Rasinah 7

Tari Pamungkas Mimi Rasinah 3

Tari Pamungkas Mimi Rasinah 2

Tari Pamungkas Mimi Rasinah 1

Tari Pamungkas Mimi Rasinah 5

SANGGAR TARI MIMI RASINAH

Sanggar Tari Mimi Rasinah 4

Sanggar Tari Mimi Rasinah 5

Sanggar Tari Mimi Rasinah 1

Sanggar Tari Mimi Rasinah 2

Sanggar Tari Mimi Rasinah 3

–ooOoo–

Obah Basa : Andi Rustandi Sunarya
Dicutat tina sababaraha pedaran :
http://id.wikipedia.org: Mimi Rasinah
http://www.merdeka.com/peristiwa/ritual-mistis-tari-topeng-mimi-rasinah.html
http://basanovaart.blogspot.com/2010/07/maestro-penari-topeng.html
https://www.facebook.com/pages/Sanggar-Tari-Topeng-Mimi-Rasinah/122885834429640

Posted on Agustus 20, 2014, in Inohong. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: