Galah Jidar

Created by DPE, Copyright IRIS 2009

 

Ampir di sakabéh wewengkon lemah cai kaulinan tradisional Galah Jidar bisa dipanggihan kalawan istilah wewengkon séwang-séwangan. Kaulinan ieu bisa dipigawé ku dua urang atawa leuwih. Tapi pang mindeng kaulinan dipigawé sacara beregu atawa ngagrup. Saban regu atawa grup diwangun ku 3 nepi ka bisa ngahontal welasan urang. Inti kaulinanana nyaéta ngaliwatan catang (gurat) anu jadi jarak pikeun diléngkahan kalawan jumlah léngkah sakamapuhna.

Kaulinan ieu ampir sarua jeung “Lompat Jauh” dina widang olah raga mah, bédana jarak luncatan Galah Jidar ditangtukeun ku kasapukan pamaénna, anu biasana beuki ngajauhan.

Regu kahiji miboga kasempetan ngamimitian kaulinan. Sanggeus sakumna anggota regu kahiji gunta-ganti ngalakonan luncatan, bagéan regu kadua ngalakonan hal anu sarua. Sanggeus kabéh pamaén ngajlengan palang gurat, saurang ti regu kadua miboga pancén pikeun ngukur atawa mindahkeun palang gurat.

Pikeun nangtukeun meunang sarta éléh dina kaulinan, dina hiji regu aya anggahota anu nincak palang gurat, anu dinyatakeun éléh, ogé ditangtukeun lamun aya anggahota ngalakonan luncatan luyu kasapukan babarengan, dina samisal saupama anggahota kahiji regu ngalakonan luncatan ngaliwatan palang gurat, tapi aya anggahota anu sanggeus dirina dua atawa leuwih, mangka regu kasebut dinyatakeun éléh.

Kaulinan ieu méré mangpaat pisan ka barudak keur ngalatih kakutan sukuna, ku alatan kudu bisa ngaléngkahan eta gurat / catang sajauh-jauhna.

Hajakal kiwari kaulinan ieu geus langka dipaénkeun, boh ku barudak pilemburan, kitu deui ku urang kota.

 

—ooOoo—

Andi Rustandi Sunarya

Advertisements

Posted on September 2, 2014, in Kaulinan Barudak Baheula. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. ass kang punten peryogi pisan istilah-islilah anu aya dina kaulinan luncat tali sareng galasin … sakantenan sareng hartosna nuhun pisan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: