Fikmin Sunda : WALLPAPER LAPTOP

wallpaper-laptop

Sanajan bapa geus mulang kanu Kawasa sabulan ka tukang,  kakeuheul ngagulidag kénéh dina haté mangsa ningali bapa leumpang paduduaan jeung hiji wanoja di kampus, ti harita kuring teu hayang paamprok, komo patanya mah.

Laptop weuteuh paméré bapa acan kungsi dibuka. Sabenerna horéam mukana ogé  ari teu dipaksa ku Mamah mah, laptop beureum anu dipikahayang nembrak, tuluy dihurungkeun.

Dina layar katémbong foto kuring keur 2 taun dina lahunanana, aya tulisan di sisina,

“Aa… ngahaja bapa nyieun wallpaper sangkan kabaca, geus 2 bulan Aa teu daék ngobrol jeung bapa, sms, bbm teu dibales, ditelepon teu diangkat. Bapa apal Aa keuheul mangsa bapa mawa wanoja ka kampus, bapa ngahaja datang rék ngawawuhkeun, sabenerna wanoja éta adi hidep anu diasuh ku Bi Yanti ti orok, sabab geus 12 taun teu boga budak. Hampura bapa teu ngabéjaan ti anggalna. Bapa nitip ka Aa, jaga Mamah jeung si Dédé. 01/09/2014.”

Eusi tulisanana, tanggal éta pisan, sapoé saacan bapa mulang.

 

Andi Rustandi Sunarya, 2 Oktober 2014

Advertisements

Posted on September 27, 2016, in Carpon jeung Fikmin. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: