Fikmin Sunda : WAWUH NA FACEBOOK

wawuh-na-facebook

Bungah kacida mangsa meunang kawawuhan tina Facebook, geulis, soméah, tara lila ngajawab saupami ngobrol dina inbox. Sabulan manéhna muka duriat, sabulan ogé patémbalan dina inbox. Aya anu lieur na pipikiran, saban ngajawab inbox pasti tulisanana disingket. Aya kalana kuring teu ngarti maksudna, sabab kuring mah lain ABG.

“Néng nuju naon?” Kuring ngainbox.

“Nj bbrs kmr, Akg nj rnh? Nh gng Fban?” Teu lila manéhna ngajawabna téh, kuring kerung ngahartikeun jawabanana.

“Neng nyungkeun nomer HP lah, Akang hoyong nelepon.” Kuring ngawawanikeun.

Ari sugan moal méré, bréh nomer HP ti manéhna.

“Akang nelepon nya?” asa kahatéan.

“Mg” cenahna.

Teu dililakeun deui kuring langsung nelepon manéhna, teu lila aya sora halimpu,

“Halow..” Kuring ratug ngadéngé sorana.

“Néng damang? Akang badé tumaros, naha tiap diinbox waleranana sok disingket waé?” Méakeun kapanasaran.

Rada lila kuring ngadagoan jawabanana.

“és-és-ha  a-té-ha  A-ka-gé,  én-té-és  ka-bé-a-és-én.” jawabna.

Gebeg, kuring reuwas, duriat anu geus sabulan ngadadak leungit harita, horéng cumaritana ogé disingket.

Andi Rustandi Sunarya, 13 Juni 2014

 

Advertisements

Posted on September 27, 2016, in Carpon jeung Fikmin. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: