Fikmin Sunda : LANGIT BEUKI ANGKEUB

langit-beuki-angkeub

Aya nu beurat tur nyandet kana angen, mangsa suku ngaléngkah ka buruan imah. Malati, nu jadi pamajikan katémbong keur sasapu di tepas, Amél, budak panggedéna keur ulin bonéka jeung Chaca, adina.

“Geuning siang kénéh tos uih?” Tanya pamajikan.

“Muhun, tos réngsé padamelan di kantorna.” Témbal kuring, tuluy asup ka jero.

Enyaan poé ieu kuring balik beurang kénéh ti kantor, teu loba nyarita ka nu jadi pamajikan, najan saenyana mah kudu apaleun, hadéna nu jadi pamajikan teu loba tatanya, surti ka salakina anu capé balik gawé.

“Ieu caina Pah!” Pamajikan ngasongkeun cihérang.

“Badé ibak ayeuna atanapi engké waé?” Pokna deui.

“Ah, engké waé Mah.” Témbal kuring.

“Papah, Minggu ieu janten ka Ancol téh pan?” Amél nanya, bari nangkeup ti tukang.

“InsyaAllah Tétéh…” Témbal kuring.

“Asyiiik….” Chaca ngahéroan.

Duana lalumpatan mangsa indungna ngagéroan nitah marandi, ninggalkeun kuring anu diuk di ruang tamu. Sajongjongan kuring ukur bisa neuteup kosong, enya geus jangji ka kulawargana, minggu ieu rék piknik ka Ancol.

Kabayang kajadian tadi beurang di kantorna, mangpuluh-puluh taun gawé di éta tempat, kakara ayeuna kuring ngarasa kuciwa. Leungeun ngodok kana saku kaméja, aya keretas salambar.

“Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak” Tulisan dina éta keretas.

Cimata mimiti maseuhan pipi, kasawang kuciwana nu jadi kulawarga, tapi da enya, maranéhna kudu apaleun. Panon mencrong ka luar, teuteup nu jauh panineungan. Langit beuki angkeub.

 

Andi Rustandi Sunarya, 26-09-2016

Advertisements

Posted on September 28, 2016, in Carpon jeung Fikmin. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: